Nieuws - 14 maart 2011

Antibiotica: nog ver van de doelstelling

Het antibioticagebruik in de Nederlandse vee­houderij nam vorig jaar met 12 procent af, ­meldde de organisatie voor producenten van diergeneesmiddelen (Fidin) vorige week. Is dat goed genoeg? Tjeerd Kimman, onderzoekcoördinator bij het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR:

'Het is een eerste stap, maar we weten niet of dit doorzet. We zijn nog ver af van een reductie van vijftig procent van het antibioticagebruik in 2013, de doelstelling van de overheid. Nederland blijft de topgebruiker van antibiotica in de veehouderij in Europa. Daar komt bij: de Fidin geeft het aantal ­kilo's aan antibiotica. Belangrijker is de vraag of de hoeveelheid werkzame stof in de geneesmiddelen is afgenomen.
Hopelijk is dit het begin van de noodzakelijke trendbreuk. De veehouderijsector moet streven naar structurele oplossingen. Dat houdt in dat de veehouders de kwaliteit van de dieren, voeding en huisvesting moeten verbeteren en structureel rekening moeten houden met microbiologie. Ze moeten dus een omgeving creëren waarin de dieren geen antibiotica meer nodig hebben. Dat kan - sommige veehouders slagen er nu al in om kippen en varkens antibioticavrij vet te mesten. Dat zijn gemotiveerde mensen die behoorlijke vorderingen maken, maar ook tegen problemen aanlopen. Die groep moet je ondersteunen met onderzoek en advies.
We hebben met de Faculteit Diergeneeskunde en
de Gezondheidsdienst voor Dieren vorig jaar aan­gegeven welke kennis je nodig hebt om antibiotica structureel terug te dringen. Dat gaat om een breed pakket. Je hebt bijvoorbeeld genetica nodig om dieren te fokken die beter bestand zijn tegen ziekten en je hebt meer vaccins nodig tegen virussen en bacteriën. Punt is wel: dit onderzoek kost tijd, terwijl de veehouderij op korte termijn met resultaten moet komen.
De vorige minister, Verburg, heeft met de veehouderijsector afgesproken dat het antibioticagebruik moet halveren. Ik maak me ernstig zorgen of we dat wel halen. En of dat percentage wel genoeg is. De ­teneur tot op heden is dat de resistentie tegen antibiotica toeneemt en zich verspreidt in de voedsel­keten. In het slechtste geval ontstaat een parallel met de Q-koorts situatie: too little, too late.'