Nieuws - 1 januari 1970

Anti-RSI-tips in computeronderwijs

Anti-RSI-tips in computeronderwijs

Anti-RSI-tips in computeronderwijs


Het leren instellen van een werkplek zou net zo gewoon moeten worden als
leren hoe een zuurkast werkt, vindt de net afgestudeerde ir Elise
Uittenbogaard. Ze onderzocht de mogelijkheden om RSI-preventie in te bedden
in het onderwijs. Eén van haar aanbevelingen is inmiddels opgevolgd.

Studenten van bijna alle BSc-opleidingen krijgen bij een inleidend vak
waarbij ze achter de computer zitten, uitleg over repetitive strain injury
(RSI). Dat hebben ze te danken aan Uittenbogaard. ,,Twee jaar geleden kreeg
ik zelf zodanig last van RSI dat ik niet meer kon typen. Het is lastig er
weer vanaf te komen, vandaar dat ik voorlichting belangrijk vind.’’
Om docenten bewust te maken van RSI heeft Uittenbogaard een brief opgesteld
waarin ze de vijf factoren noemt die een rol spelen bij het ontstaan van de
klachten: werktijden, werkplek, werkhouding, werktaken en werkdruk.
,,Variatie in bezigheden is het belangrijkste’’, vertelt ze.
Wie verantwoordelijk is voor de verspreiding van de informatie is nog
onduidelijk. Uittenbogaard ziet de opleidingscoördinatoren als
sleutelfiguren in het geheel. Maar omdat het er uiteindelijk om gaat dat de
docenten het in hun onderwijs meenemen is het misschien effectiever de
leerstoelgroepen in te schakelen. Dit vindt ook coördinator ir Peter de
Vrijer: ,,Ik heb geen directe invloed op docenten.’’ De uitkomsten van het
onderzoek van Uittenbogaard zullen in ieder geval worden meegenomen in het
project ‘veiligheidsinstructies studenten’ (VIS). Daarin wordt onder
leiding van drs. Frans Geurts van het laboratorium voor Fysische chemie en
kolloïdkunde bekeken hoe studenten te informeren over
veiligheidsmaatregelen. Dat project moet vanaf volgend studiejaar zijn
beslag krijgen.
Bij studentenarts André Godkewitsch hebben zich sinds 1 januari van dit
jaar 62 studenten met klachten aan arm, nek en schouder gemeld. | Y.d.H.