Nieuws - 17 november 2011

Anti-kwakzalvers boos op Wageningen

'Wageningen biedt podium aan idiote ideeën.'

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is boos op Studium Generale. Volgens de club biedt SG een podium aan pseudowetenschap. Dat schrijft de vereniging in een brief aan rector magnificus Martin Kropff. Steen des aanstoots is de lezingenreeks over Biofysische Geneeskunde.  Volgens de ­VtdK is Biofysische Geneeskunde een alternatieve geneeswijze die gebaseerd is op pseudowetenschappelijke fantasieën. 'De universiteit moet geen podium bieden voor dit soort idiote ideeën', schrijft voorzitter Catherine de Jong aan Kropff.
'Dat wij pseudowetenschappen promoten is volstrekte nonsens', reageert Rob van Haarlem, de organisator van de lezingen. 'Studium Generale biedt een platform aan allerlei wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Biofysische Geneeskunde baseert zich op een aantal gedachtes die hun basis vinden in wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld de werking van biofotonen en elektromagnetische straling.'
Terechte discussie
Biofysische Geneeskunde is een stroming die ver buiten de reguliere wetenschapsopvatting staat, erkent woordvoerder Simon Vink namens de Raad van Bestuur. 'In het onderzoeks- en onderwijsprogramma van Wageningen UR kom je dit dus ook niet tegen. Maar dit soort ideeën speelt wel in de samenleving. En dus is het terecht dat Studium Generale daar discussie over organiseert. Dat is de rol die zij moet vervullen. Dat kan en past in een universitaire wereld. Studium Generale geeft geen waardeoordeel, maar brengt het onder de aandacht. Dat is iets anders dan promoten; dit is geen legitimatie van het fenomeen.' De serie is overigens inmiddels afgelopen. De laatste lezing was 7 november.