Nieuws - 1 januari 1970

Anne Marie van Dam | Bloembollen

Anne Marie van Dam | Bloembollen

Anne Marie van Dam Bloembollen

Naam Anne Marie van Dam, 31 jaar

Project Grondwaterbeheer en fertigatie in de bloembollenteelt

Instituut Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en Proefbedrijf De Noord

Budget Tweehonderdduizend gulden per jaar

Aanvang project 1998

Looptijd Tot en met 2003

Financiers LNV en Productschap Tuinbouw

Partners SC-DLO, AB-DLO, PAV, PR, DLV, Proeftuin Zwaagdijk

,,Het doel van het project is water besparen en bepalen wat de optimale water- en stikstofvoorziening is voor de bollen. Het westen van het land kent grote delen met een vast ingestelde grondwaterstand. Dat houdt in dat de stand het hele jaar door op een vast niveau wordt gehouden dat ideaal is voor de bollen. Dat niveau is bepaald door proeven in de jaren dertig. Nu wordt erover gesproken om wat meer fluctuatie in de grondwaterstand toe te staan. Vooral bij een hogere stand kan dat ten koste gaan van de productie. Ook kan de ziektedruk toenemen

Om dit te onderzoeken staan tulpen in bakken van 85 bij 140 centimeter, niet zo groot dus. Hier kunnen we zelf de grondwaterstand variƫren. Lastig hierbij is het onderzoek naar de ziektes. De ene keer treedt een ziekte wel op, een andere keer niet. Je kan ook de ziekte zelf enten, maar misschien gaat dan wel de hele proef eraan, daarom doen we dat dit jaar niet. Misschien een ander jaar wel, als we wat meer ervaring hebben

Een ander deel van het project is droogte. In gebieden met een diepe grondwaterstand bestaat de kans dat de bollen te weinig vocht krijgen en daardoor soms ook te weinig stikstof. Wij willen achterhalen wat de waterbehoefte van de bollen is en hoe je water en stikstof zo efficiƫnt mogelijk bij de wortels krijgt. De wortels zitten alleen onder het bed, niet onder het pad. Dus als je het hele veld bemest, gaat vrij veel stikstof verloren. Bovendien is de wortelzone ondiep en die begint bij de meeste bolgewassen pas op tien centimeter diepte. Dat betekent dat je soms moet beregenen na de bemesting, anders is de stikstof niet op tijd bij de wortels. Nadeel van beregenen is weer dat bijvoorbeeld hyacinten dan gevoeliger worden voor ziektes

Wij doen nu proeven met water- en stikstofgiften via druppelslangen die vijf centimeter boven de bollen in de grond liggen. De slangen liggen plat in de grond en als er druk op komt gaan de spleetjes open om water en stikstof door te laten. Met tensiometers meten we de vochtspanning in de grond en op basis daarvan besluiten of we water geven. We hopen dat je met deze methode een hogere opbrengst haalt. De slangen gebruiken we oon jaar, daarna haalt de leverancier ze op en recyclet ze weer. Dit jaar doen we proeven met hyacinten en lelies. Volgend jaar nemen we ook tulpen. L.N.; foto Nout Steenkamp