Nieuws - 22 november 2007

Anne Frankboom

Hij mag nog even blijven staan, besliste de rechter dinsdag 20 november. De Amsterdamse stadsdeelraad moet eerst maar eens onderzoeken of er geen alternatieven zijn voor de kap van de Anne Frankboom. Alterra-onderzoeker Jitze Kopinga onderzocht de wereldberoemde boom een paar jaar geleden. Eens met de rechter?

‘Vanuit een bosbouwkundige benadering is het helder. Dan zeg je: niet zeuren, weghalen die boom en zet er een nieuwe neer. Maar die benadering gaat hier niet op. Zelfs als die boom helemaal dood zou zijn, zouden veel mensen er nog emotionele waarde aan hechten. De stadsdeelraad zei dat de boom acuut gevaarlijk is, maar dat is voorlopig nog niet zo. Er is best tijd om te kijken naar alternatieven.
Je zou de kroon wat kunnen inkorten en kijken hoe de boom daarop reageert. Je staat er versteld van wat bomen kunnen. Linden bijvoorbeeld kunnen vanuit het weefsel waarmee de boom zijn wonden overgroeit een hele nieuwe boom vormen. Misschien is er bij deze kastanje ook wel zoiets mogelijk. En dan zijn er ook nog de hoogstandjes met boomchirurgie. Met ijzerwaren, kabels en omwindsels kun je nog heel wat doen. We kunnen raketten langs Mars sturen, dus als het moet kunnen we ook een boom overeind houden.’