Organisatie - 5 oktober 2006

André Hertog

André Hertog is op Landgoed Larenstein de man van de wilde planten. Deze dagen struint hij meerdere keren per dag met studenten door de tuin om ze planten te leren herkennen. Zelf is hij autodidact. ‘Ik heb elektrotechniek gestudeerd, maar wilde eigenlijk altijd het groen in. Met mijn opleiding heb ik nooit iets gedaan. Ik heb jarenlang vegetatieonderzoek gedaan, nu nog af en toe.’

Vijf jaar geleden is André op hogeschool Van Hall Larenstein in Velp begonnen als onderhoudsmedewerker in de tuin, maar snel ontdekte zijn baas dat André’s kennis bruikbaar was voor andere dingen. ‘Ik heb een beheersplan gemaakt voor de tuin. We hebben veel verschillende elementen: bos, een vijver, heide, een vennetje en verschillende graslanden. Ik probeer nu zelfs een blauwgrasland te ontwikkelen. Het specifieke onderhoudswerk doe ik zelf.’
Langzaam rolt André ook meer het onderwijs in. ‘Ik heb voor de studenten die planten moeten leren een route uitgezet. Ik zet bij de planten die ze moeten kennen bordjes met de naam. Ik geef ook rondleidingen en sta soms voor de klas als onderwijsassistent bij determinatielessen. Eigenlijk wil ik veel meer doen in het onderwijs. Mijn kennis overbrengen vind ik het allerleukste. Maar in de tuin bezig zijn is ook prachtig. We hebben echt een heel bijzondere tuin. De helft van de Nederlandse planten groeit hier. Ik denk dat we wel honderd bedreigde soorten hebben die op de Rode Lijst staan. Docenten weten dat soms niet eens.’