Wetenschap - 25 juli 2002

Analyse: Nieuwe bewindvoerders op LNV

Analyse: Nieuwe bewindvoerders op LNV

Als Haagse buitenstaander is hij al betiteld als Wageningse hoogleraar en rector magnificus, maar hij was toch echt onze voorzitter van de raad van bestuur. Toen hij vorig jaar opstapte in Wageningen, fluisterde menigeen al: die wil minister worden. Hij had niet voor niets het landbouwhoofdstuk in het CDA-verkiezingsprogramma geschreven. En inderdaad: Cees Veerman is de nieuwe minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geworden.

Een ideale kandidaat in dit kabinet, dat maatschappelijke vernieuwing, normen en waarden en minder bureaucratie als belangrijke doelstellingen heeft geformuleerd. Veerman schroomt niet om gevestigde en ambtelijke belangen met harde hand te doorbreken, zo heeft zijn periode in Wageningen uitgewezen. Hij zette het fusieproduct Wageningen UR op de kaart, die unieke koppeling van universiteit en onderzoeksinstituten. Wie niet meedeed, kon vertrekken. En hij vroeg als een der eersten nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden in de landbouw, voor ethisch handelen. Hij is doorlopend bezig met het ontwikkelen van visies. En die kan de Nederlandse landbouw goed gebruiken, in het licht van de hervormingsvoorstellen van EU-commissaris Fischler. Wie denkt dat Veerman daar tegen is, omdat het zijn akkerbouwbedrijven in Zuid-Holland en Frankrijk parten speelt, kon wel eens bedrogen uitkomen. Zijn visie is dat de marktondersteuning moet afnemen, en de ondernemer Veerman kan ook hard voor zichzelf zijn.

Wat mag Wageningen UR van de nieuwe minister verwachten? Afstand, zo lijkt het. Niet Veerman, maar staatssecretaris Jan Odink gaat zich bezighouden met het kennis- en wetenschapsbeleid. Een slimme zet, want zo is Veerman niet persoonlijk gebonden aan zijn standpunten en handtekeningen uit zijn vorige functie. Bovendien cre?ert hij zo bestuurlijke ruimte voor zijn opvolger Aalt Dijkhuizen.

Wie is Jan Odink? Na zijn studie in Wageningen was deze agrarisch econoom zo'n dertig jaar verbonden aan het Productschap Vee, Vlees en Eieren, met een tussentijds uitstapje naar het Landbouwschap. Een spin in het web, iemand die de vleessector goed kent, die ook veel zaken heeft gedaan met enkele DLO-instituten en het praktijkonderzoek. En iemand met een duidelijke mening over Wageningen. Dat betrekt het bedrijfsleven goed bij zijn onderzoek en heeft unieke kennis op bedrijfsniveau, stelde hij dit voorjaar in Resource, het corporate magazine van Wageningen UR. "Maar Wageningen moet oppassen dat het niet te duur wordt ten opzichte van onderzoeksinstituten in ons omringende landen." De afbouw van de 'gedwongen winkelnering' van LNV bij de DLO-instituten zal dus waarschijnlijk voortduren.

Ook beklaagde Odink zich dat Wageningen UR geen onderzoek aan pelsdieren wilde uitvoeren. Maar dat is uitgepraat na een telefoontje van Dijkhuizen aan Odink.

Al met al: Wageningen UR krijgt te maken met twee betrokken maar kritische economen. | Albert Sikkema