Student - 3 april 2008

Anale fase

Volgens gratis dagblad De Pers zit Plasterk nog in de anale fase. De minister zou bij de opening van de tentoonstelling Fokke & Sukke in de hal van de VU onvervalste anusgrappen hebben gemaakt. Zo vertelde hij dat de drie tekenaars elkaar hebben ontmoet in café De Engelse Reet. Dat de minister met zijn grollen ‘een aantal protestants-christelijke academici tegen de haren instreek’ trekt VU-blad Ad Valvas overigens in twijfel.