Wetenschap - 1 januari 1970

Amsterdams stadsbestuur bepaalt milieu São Paulo

Stadsbesturen van grote steden kunnen met hun milieubeleid invloed hebben op multinationals. Beter milieubeheer door die bedrijven leidt niet alleen tot een schoner milieu in de betreffende stad, maar ook in alle andere landen waar de multinational werkt.

Dat voordeel van economische globalisering kwam milieusocioloog Luciana Presas tegen in haar onderzoek naar de banken ING en ABN-AMRO, consultancy concern Andersen en computergigant IBM. Ze vergeleek het interne beleid van de multinationals als het gaat om energie en watergebruik in de kantoorpanden. En keek hoe deze bedrijven daar mee omgaan in vestigingen in Amsterdam, São Paulo in Brazilie en Peking in China.
De milieuregels die het Amsterdamse stadsbestuur weet op te leggen aan bedrijven bleken de interne bedrijfsstrategie soms mede te bepalen. Een bedrijf als IBM voert over de hele wereld hetzelfde milieubeleid. Daardoor voorkomen bijvoorbeeld de Amsterdamse regels dat kantoorpanden van IBM in São Paulo de stad vervuilen.
Toch bleek die vlieger niet altijd op te gaan. Concultant Andersen heeft een minder geharmoniseerd beleid, en gaat in elke stad anders om met milieu. Soms bouwen multinationals zelf kantoorpanden en dan kunnen ze het gebouw aanpassen aan de strenge milieueisen van hun bedrijf, maar soms huren de bedrijven ook panden. Ook blijkt dat als de capaciteit van milieudiensten slecht is, zoals in São Paulo, multinationals eerder in de verleiding komen het niet zo nauw te nemen met de eigen regels. Toch, en dat is een andere conclusie van Presas, nemen multinationals ook uit zichzelf milieumaatregelen. Onder druk van consumenten en maatschappelijke organisaties willen bedrijven zich graag een schoon imago aanmeten. Het zou daarbij goed zijn, beveelt de onderzoekster aan, als lokale overheden die inspanningen beter zouden begrijpen en ondersteunen. | J.T.

Re:ageer