Nieuws - 7 juni 2007

Amerikanisering

Iedereen die ooit college heeft gegeven in de Verenigde Staten weet dat studenten het spreekuur daar vooral misbruiken om een hoge waardering (B) in de hoogste waardering (A) te veranderen. Vrijwel alle middelen zijn hierbij geoorloofd. Ze zeggen dat hun beurs in gevaar komt of dat hun ouders de toelage direct zullen stoppen. Zij wijzen erop dat ze kansloos op de arbeidsmarkt worden. En een studente vertelde zelfs dat haar vriendje het uit zou maken als de waardering niet verhoogd zou worden. Het is kenmerkend voor het land van ranglijsten en strebers.
Hier in Nederland was het gebruikelijk om de docent ervan te overtuigen dat een vijf toch eigenlijk een zes min had moeten zijn. Een enkeling meende zelfs dat het wel mogelijk moest zijn om een dikke onvoldoende te veranderen in een ruime voldoende. Slechts een enkele keer werd de vijf in een genadezes veranderd.
De laatste tijd is de amerikanisering van het tentamencijfer echter ook bij ons een feit. De student heeft een ruime voldoende gescoord, maar meldt dat hij het recht heeft om zijn opgaven in te zien en wenst op korte termijn een afspraak te maken. Opmerkelijk is het ook dat sommige studenten menen dat de docent op afroep beschikbaar is. Komisch is bijvoorbeeld de managementstudent die meedeelt alleen nog op maandagochtend tussen half negen en negen een gaatje in zijn agenda te hebben.
Toch is de academische amerikanisering niet helemaal voltooid. Onze studenten zijn geen strebers, maar jeugdige polderaars in het land van de zeurpieten