Nieuws - 10 mei 2001

Amerikaanse politiek geen wondermiddel voor EU-landbouw

Amerikaanse politiek geen wondermiddel voor EU-landbouw

Maatregelen in het landbouwbeleid van de VS bieden in die vorm geen soelaas voor de Europese situatie. Het landbouweconomisch instituut LEI onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV voor het eerst in een vergelijkende studie of die instrumenten hier zinvol zouden zijn.

De Verenigde Staten passen enkele maatregelen toe die van groot belang zijn voor hun agrarische sector. Het gaat bijvoorbeeld om ontkoppelde toeslagen, waarbij de boer een toeslag op zijn inkomen krijgt onafhankelijk van zijn productie. Dat heeft weinig invloed op de productiebeslissingen van de boer en wordt daarom door de Wereldhandelsorganisatie toegestaan. Zo kunnen de VS hun boeren steunen zonder in de internationale handel met anderen in problemen te komen. De maatregel is echter duur en het is de vraag of belastingbetalers in Europa er voor willen opdraaien.

Ook waarschuwt dr. ir. Huib Silvis, leider van het onderzoek, voor al te gretige toepassing van een andere maatregel, de risicoverzekering. Daarbij verzekeren boeren zich tegen oogstverliezen door bijvoorbeeld droogte. De overheid subsidieert die verzekering. Binnen de EU wil Spanje die maatregel graag doorvoeren. Maar in Nederland is de schade aan oogsten door droogte niet groot. Daardoor zou Nederland opdraaien voor de kosten die elders in de EU gemaakt worden. Silvis geeft echter aan dat als de maatregelen nader toegespitst worden op de Europese situatie, ze een aanvulling kunnen zijn op het huidige landbouwbeleid. | J.T.