Nieuws - 22 maart 2007

'Amerika lost broeikasprobleem op'

De Verenigde Staten zullen de opwarming van de aarde een halt toeroepen. Dat stelde weerman Harry Otten van Meteo Consult vorige week donderdag tijdens de De Wereldlezing over klimaatverandering.

534_nieuws.jpg
Om de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen te verminderen, is een technologische vernieuwing nodig, stelde Otten. 'De oplossing zit in kernenergie, maar daarvoor voeren we in Nederland een te kortzichtige politiek.' De echte oplossing komt volgens Otten uit fusie. 'Dan is één gram stof voldoende om het IJsselmeer tot tachtig graden te verwarmen.'
De vergaande technologische verandering die hiervoor nodig is, komt niet van Europa, denkt Otten. 'We hebben er een handje van om heel veel te ouwehoeren en niets te doen. Het Europese initiatief om de uitstoot te beperken, is dan ook een wassen neus.'
De echte verandering komt van de Verenigde Staten, stelde Otten. 'De omzetting van een fossiele brandstofeconomie naar een waterstofeconomie vergt veranderingen die economisch en politiek bepaald worden. Ik voorspel dat de klimaatverandering het kernthema wordt voor de Democraten in de verkiezingscampagne in 2008.'
De tweede spreker op de Wereldlezing, prof. Rik Leemans van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, onderschreef de stelling van Otten niet. Toch erkende ook hij dat er in bijvoorbeeld Nederland een te ver doorgevoerde democratisering heeft plaatsgevonden. Het feit dat gemeentes en provincies in de ruimtelijke ordening meer te zeggen hebben gekregen, maakt het volgens Leemans moeilijk om eenduidige maatregelen te nemen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.
Volgens Leemans zal het moeilijk zijn voor de natuur om zich aan te passen aan de klimaatverandering. 'Bij een opwarming van drie graden verandert zo'n dertig procent van de vegetatie. De berkenbossen in Zuid-Zweden bijvoorbeeld moeten rennen om de klimaatverandering bij te houden, maar ze rennen maar met veertig tot vijftig kilometer per eeuw. Degradatie gaat snel, dat is een kwestie van decennia. Hergroei en aanpassing zijn langzame processen die meerdere decennia en waarschijnlijk millennia zullen duren.'