Nieuws - 18 januari 2001

Ambtenarenbond wil duidelijkheid over facilitair bedrijf

Ambtenarenbond wil duidelijkheid over facilitair bedrijf

In de zomermaanden wil ambtenarenbond Avakabo FNV duidelijkheid hebben over de toekomst van de facilitaire dienst van Wageningen UR. Als in april nog niet blijkt dat die duidelijkheid er komt, gaat de bond zich samen met zijn achterban bezinnen op 'consequenties'.

Gert Veldhuis, regiobestuurder van Abvakabo FNV, sprak op dinsdag voor een afgeladen zaal in De Wereld. Aanleiding van de bijeenkomst waren de plannen van de raad van bestuur om de facilitaire dienst om te vormen tot een bedrijf. Zijn boodschap: "Dit duurt nu al jaren. We willen het bestuur natuurlijk een faire kans geven. Maar pakken ze dit lijntje niet, dan slaan we ze aan de haak. En dan moeten ze, om het in visserstermen te zeggen, maar gaan happen naar adem."

Veel aanwezigen maakten duidelijk te vrezen voor hun baan. "Mensen worden er onrustig van. De ene keer horen ze dit. De andere keer dat. De beste mensen op mijn afdeling zijn aan het rondkijken. Die hebben geen zin om in een sterfhuis te blijven zitten."

Ook vroegen veel bezoekers van de bijeenkomst zich hardop af of een geprivatiseerde facilitaire dienst wel dezelfde kwaliteit kan leveren als de huidige dienst biedt. "Wij hebben hart voor de zaak. Maar hebben de bedrijven, die ze straks misschien voor ons in de plaats gaan inhuren, dat ook? Lopen die jongens net zo hard als wij? Ik geloof er niks van."

Dr. ir. Wilko van Loon, die voor Abvakabo FNV in de OR zit, legt het standpunt van de bond nog ??n keer uit. "Als ze taken willen overhevelen naar het bedrijfsleven, moeten ze eerst maar laten zien dat het bedrijfsleven het beter kan. Anders gaan we er niet mee akkoord." | W.K.