Nieuws - 11 oktober 2001

Ambtenaren en zeevissers hebben baat bij natuureducatie

Ambtenaren en zeevissers hebben baat bij natuureducatie

Als de natuur- en milieueducatie verder professionaliseert, kan ze ook nieuwe doelgroepen als zeevissers, commerci?le banken en gemeenteambtenaren bedienen. Dat rapporteren onderzoekers van Alterra.

Natuur- en milieueducatie (NME) heeft lange tijd de geur gedragen van welwillende burgers die tijdens natuurkampen andere welwillende burgers en vooral kinderen vertellen dat ze goed moeten zijn voor natuur en milieu. Maar het laatste decennium bedienen ook organisaties als Stichting Noordzee, Ecomare, nutsbedrijven en waterschappen zich van NME.

"De opvattingen over natuur- en milieueducatie zijn veranderd", vertelt bestuurskundige dr. Ed Dammers van Alterra. Dankzij informatietechnieken als internet en een toenemende nadruk op het zoeken naar een dialoog, is NME meer kennismakelaar geworden. De Stichting Noordzee heeft bijvoorbeeld een uitgebreide, informatieve website waarmee men streeft naar dialoog over de Noordzee.

Door deze professionalisering van NME komen nieuwe doelgroepen in het zicht, zoals zeevissers, groenfondsen bij commerci?le banken en gemeenteambtenaren die zijn betrokken bij natuurontwikkeling en stadsuitbreiding. Opvallend is dat zij allen bijdragen willen leveren aan het natuurbeleid, maar dat hen dat nauwelijks lukt. Zeevissers hebben moeite met de visserijdruk en de groenfondsen vinden wel geld maar geen investeringsmogelijkheden.

De technieken van NME zouden daarin volgens Dammers en zijn collega's verandering kunnen brengen. Dammers denkt daarbij bijvoorbeeld aan vissers die meegaan met een collega die met nieuwe vangstmethoden werkt, of banken die communiceren met potenti?le investeringspartners. "Er ligt vooral bij de vissers nog een behoorlijke drempel", aldus Dammers. "Vroeger werden op grote schaal regels ontdoken, met natuur- en milieueducatie kun je juist via de dialoog zoeken naar duurzaamheid." | M.W.