Nieuws - 3 september 2013

Ambrosia verklikken via je smartphone

tekst:
Rob Ramaker

Een nieuwe app helpt je de hooikoortsplant Ambrosia te herkennen èn verklikken. Gebruikers brengen zo de verspreiding in kaart, wat nuttig is voor bestrijding.

Het blad van Alsemambrosia in close-up. Foto: Réginald Hulhoven

Het programmaatje helpt gebruikers bij de herkenning met foto’s en gerichte vragen. Ambrosia Alert is gemaakt door Alterra, Rikilt en WU, en je kunt het sinds zondag downloaden in de Google Play Store. 

In potentie is Ambrosia een nieuwe gesel voor hooikoortspatiënten. Haar stuifmeelkorrels zijn sterk allergeen en de plant bloeit nog twee maanden nadat het traditionele hooikoortsseizoen ophoudt. Nu is de hoeveelheid stuifmeel nog beperkt maar de plant verspreidde zich de afgelopen jaren snel. Daarom startte de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit dit najaar een landelijke bestrijdingscampagne. ‘Deze gaat vestiging niet meer voorkomen,’ zegt Arnold van Vliet, universitair docent bij Milieusysteemanalyse en betrokken bij de campagne , ‘maar we willen zo lang mogelijk tegenhouden dat ze zich verder uitbereidt.’ 

Met de app wil Van Vliet de verspreiding van Ambrosia nauwgezet volgen. Via zijn online waarnemingsnetwerk de Natuurkalender krijgt hij al jaren meldingen binnen, maar de plant wordt vaak verward met algemene soorten als Bijvoet. ‘Dit zorgt onnodig voor onrust,’ zegt Van Vliet. ‘De app moet zorgen voor minder fouten, én melden laagdrempeliger maken.’ Determinatiesoftware ontwikkeld door Rikilt en Alterra helpt gebruikers stap voor stap te bepalen welke plant ze zien; met behulp van detailfoto’s of –vragen over bijvoorbeeld bladvorm. Van Vliet dubbelcheckt bovendien foto’s die gebruikers sturen. De app vraagt verder informatie over de exacte locatie, aantallen en directe omgeving van de plant. 

Ambrosia komt van oorsprong uit Noord-Amerika. In Nederland vind je inmiddels drie soorten, met als voornaamste Alsemambrosia. Deze veroorzaken alledrie hooikoorts. Het zijn betrekkelijke nieuwkomers, aangezien pas in 1992 het Leids Universitair Medisch centrum de eerste pollen in de lucht vond. Volgens Van Vliet werd Ambrosia daarvoor slechts sporadisch gezien. De zaden belanden in Nederland via verontreinigd kippen- en vogelvoer. De plant breidde zich de afgelopen twintig jaar sterk uit vanuit Zuid-Europa, en klimaatverandering zorgt dat Nederland steeds gastvrijer wordt voor Ambrosia. 

Dit jaar zijn er nog geen ambrosiapollen geteld bij de officiële tellocaties in Helmond en Leiden. Toch denkt Van Vliet dat het een ‘goed’ jaar wordt. ‘Deze winter hebben veel mensen vogels gevoerd. En in de vetbollen vind je weer ambrosiazaden.’