Nieuws - 1 januari 1970

Ambitieus nieuw kaderprogramma EU

Het nieuwe Europese kaderprogramma voor onderzoek (KP7) krijgt een looptijd van zeven jaar en gemiddeld bijna een twee keer zo hoog budget. Ook is landbouw weer terug als onderzoeksprioriteit.

Dat is althans het voorstel van de Europese Commissie. Naar verwachting zullen de lidstaten en het Europese Parlement nog flinke bijstellingen in het kaderprogramma willen aanbrengen voor het in 2007 van start zal gaan. ‘Het is bijvoorbeeld zeer de vraag of de ministers van financiën zullen instemmen met de aanzienlijke budgetverhoging’, verwacht Willem Wolters, manager Europadesk van Wageningen UR. De commissie streeft naar een totaalbudget van iets meer dan 73 miljard euro. Dat is per jaar ruwweg een verdubbeling van het budget van het zesde kaderprogramma (KP6), dat een looptijd had van vijf jaar.
De inhoudelijke indeling van KP7 bestaat voor het grootste deel uit voortzettingen van het huidige kaderprogramma. De belangrijke Wageningse themavelden in KP6 Food quality and safety en Sustainable development, global change and ecosystems krijgen wel nieuwe namen Food, agriculture and biotechnology en Environment and climate change. Hiermee is het woord landbouw terug als onderzoeksthema. Nieuw is ook het programma voor fundamenteel, grensverleggend onderzoek dat zal worden ondergebracht bij de European Research Council.
De Europese kaderprogramma’s zijn een belangrijke inkomstenbron voor Wageningen UR. In 2004 was 22,5 miljoen euro afkomstig van de Europese Unie: 9,6 miljoen euro voor de universiteit en 12,9 miljoen euro voor DLO. /
GvM