Nieuws - 22 maart 2016

Ambassade-medewerkers tanken kennis bij in Wageningen

tekst:
Albert Sikkema

Veertig medewerkers van Nederlandse ambassades die zich bezig houden met voedselzekerheid zijn vandaag op bezoek bij Wageningen UR. Ze wisselen kennis uit met elkaar en Wageningse onderzoekers over ontwikkelingskwesties.

Vanochtend konden ze kiezen uit een achttal workshops over kwesties als publiek-private samenwerking, voedselverspilling, tuinbouw en klimaatvriendelijke landbouw, waarin ze ervaringen uitwisselden met Wageningse onderzoekers en consultants van ontwikkelingsorganisaties. Vanmiddag bezoeken ze een soort kennismarkt in Atlas, waar bedrijven en NGO’s hun ontwikkelingsconcepten presenteerden. Daarbij is er veel ruimte voor netwerken.

De ‘Wageningen Dag’ maakt deel uit van een 5-daagse terugkomweek van de ambassademedewerkers in Nederland. Hij wordt georganiseerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken en EZ, Wageningen UR en het Food & Business Knowledge Platform. ‘Via een vragenlijst geven de ambassademedewerkers aan welke kwesties ze willen bespreken’, vertelt medeorganisator Herman Brouwer van het Centre for Development Innovation (CDI) van Wageningen UR. ‘Wij organiseren dan een goed gesprek over deze ontwikkelingskwesties.’

Brouwer coördineert het Embassy Support Program voor de ministeries op het gebied van voedselzekerheid. Dat is een vraagbaak voor de ambassade-mensen die kennis en expertise nodig hebben. ‘Zo hoorde ik vanochtend van onze ambassade in Rwanda dat ze voedselketens willen ondersteunen’, stelt Brouwer. ‘Ze hebben advies nodig over welke value chains Nederland het beste kan ondersteunen. Dan organiseer ik een missie die daarover kan adviseren.’ Brouwer verzorgt ook trainingen om de capaciteit van de ambassades op gebied van voedselzekerheid te versterken.