Nieuws - 1 januari 1970

Alweer studenten betrapt op fraude

Tijdens het hertentamen van het mastervak Advanced management and marketing zijn in augustus weer acht studenten betrapt met aantekeningen in hun woordenboek. De examencommissies maken zich ernstige zorgen over de toename van het aantal gevallen van fraude.

Uit nieuwsgierigheid controleerde docent dr Emiel Wubben van de leerstoelgroep Bedrijfskunde tijdens een hertentamen eens de woordenboeken van zijn studenten. Na de berichten over grootschalige fraude tijdens examens die eerder dit jaar in de landelijke pers waren verschenen, was hij benieuwd of er in Wageningen ook vals wordt gespeeld. Hij begon met een steekproef. ‘Maar toen ik bij drie van de eerste zes studenten aantekeningen in hun woordenboek aantrof, ben ik ze maar allemaal gaan controleren’, aldus Wubben.
Uiteindelijk vond hij bij 9 van de 48 studenten handgeschreven krabbels in hun woordenboek. Hij nam de woordenboeken in beslag en gaf ze aan de examencommissie. Deze stelde in acht gevallen vast dat het om fraude ging. De negende student had een woordenboek geleend waarin aantekeningen stonden die geen betrekking hadden op het tentamenvak.
Dr Paul Berentsen, secretaris van de examencommissie Maatschappijwetenschappen die de zaak heeft behandeld, stelt vast dat studenten steeds vaker frauderen. Zo waren in april al drie studenten gesnapt met aantekeningen in hun woordenboeken. Berentsen: ‘De afgelopen paar jaar kregen we al wat meer meldingen, maar zoveel in één keer is voor mij ook nieuw. Ik heb de indruk dat vooral spieken de laatste jaren behoorlijk is toegenomen.’
Andere examencommissies bevestigen dit beeld. Dr Rienk Miedema, secretaris van de examencommissie Omgevingswetenschappen: ‘De afgelopen vier jaar hebben we een zeer verontrustende stijging gezien. Er zijn bij ons in die tijd twintig gevallen van fraude gemeld. Ik word er helemaal gestoord van dat dit aan een universiteit gebeurt. En de meldingen zijn slechts het topje van de ijsberg.’ Miedema vermoedt namelijk dat veel examinatoren de onregelmatigheden zelf afhandelen en niet melden.
Berentsen vermoedt dat de toename van examenfraude iets te maken heeft met het gebruik van woordenboeken. ‘Het aantal Engelse vakken is de laatste jaren flink toegenomen. En iedereen mag daarbij een woordenboek gebruiken. Dat blijkt een goed vehikel om te spieken.’
De hertentamens van de frauderende studenten, drie Nederlanders en vijf buitenlanders, zijn ongeldig verklaard. Ook zijn ze uitgesloten van de eerstvolgende tentamenmogelijkheid. Ze mogen op zijn vroegst weer in april aan het tentamen deelnemen. / JH