Nieuws - 1 januari 1970

Alumnivereniging landschapsarchitectuur

Hoogleraar Landschapsarchitectuur prof. Jusuck Koh krijgt versterking van een Wageningse alumnivereniging, zoals hij voorstelde in zijn inaugurele rede.

Op initiatief van zijn voorganger Meto Vroom zijn Wageningse landschapsarchitecten bezig om een alumnivereniging op te zetten. Inmiddels hebben zich 250 alumni gemeld.
Volgens ir Harry Harsema, een van de betrokken landschapsarchitecten, willen de alumni actief bijdragen aan het Wageningse onderwijs en formeel en informeel uitwisselen van kennis en ervaringen. Een jaarlijkse lezing is één van de praktische ideeën, aldus Harsema. 'De term Bijhouwer-lezing is al gevallen', zegt Harsema, refererend aan de eerste Wageningse hoogleraar landschapsarchitectuur. / MW