Nieuws - 1 januari 1970

Alumni tevreden over ontwikkelingsstudies

Stichting Otherwise hield vrijdagmiddag 31 maart een seminar over de vraag hoe goed het Wageningse onderwijssysteem studenten voorbereidt op ontwikkelingswerk. Alumni uit binnen- en buitenland blijken over het algemeen tevreden over de ‘Wageningen aanpak’ in het onderwijs, zo leerde een enquête.

In samenwerking met alumnivereniging KLV hield Otherwise voorafgaand aan het seminar een enquête onder buitenlandse afgestudeerden van alle Wageningse masteropleidingen en Nederlandse afgestudeerden van de ingenieursopleiding Internationale ontwikkelingsstudies. Van de circa 1500 alumni die per mail werden aangeschreven stuurde bijna een kwart de enquête ingevuld terug.
Ze blijken over het algemeen zeer tevreden met het onderwijs dat ze in Wageningen hebben genoten. Met name de interdisciplinaire probleemaanpak, bekend als de Wageningen aanpak, scoort goed. Daarnaast worden de eigen verantwoordelijkheid en de samenwerking met andere studenten hoog gewaardeerd. Als minpunten worden onduidelijke doelstellingen en de beperkte begeleiding bij stages genoemd. Een aantal oud-studenten zit het dwars dat de scriptieresultaten vaak niet geschikt blijken te zijn om daadwerkelijk in het veld toe te kunnen passen.
Op het seminar vertelden verschillende sprekers van binnen en buiten de universiteit over hun ervaringen met ontwikkelingsonderwijs. Het brede thema bleek echter lastig te vangen in de afsluitende paneldiscussie. De inschattingen van het Wageningse onderwijssysteem als voorbereiding op de praktijk liepen dan ook behoorlijk uiteen.
Over één ding waren de aanwezigen het wel eens: het moderne leren draait om het bieden van voldoende ruimte aan studenten om zelf kennis op te doen en te ervaren wat in de praktijk werkt. Of in de woorden van Otherwise: on ne développe pas, on se développe. / JH