Nieuws - 8 oktober 2009

Altijd twee vrouwen in sollicitatiecommissie hoogleraar

Aandeel vrouwelijke hoogleraren bij Wageningen Universiteit onder Nederlands gemiddelde. Nederland blijft ver achter bij de rest van Europa, blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2009.

6-Pedel-D2X_8432_2.jpg
Alleen België, Cyprus, Luxemburg en Malta hebben verhoudingsgewijs minder vrouwelijke hoogleraren dan Nederland. Koploper in Europa is Ierland, met 35 procent vrouwelijke hoogleraren.
De meeste vrouwelijke hoogleraren in Nederland zitten in Leiden (16,3 procent) en Nijmegen (16,7 procent). De minste zijn te vinden in Eindhoven: slechts 1,6 procent. De universiteiten in Delft en Twente komen uit op respectievelijk 7 en 5,8 procent, Wageningen Universiteit zit net onder het universitair gemiddelde van 12 procent. Wel groeit het aandeel vrouwelijke hoogleraren bij alle instellingen, vergeleken met 2003. Maar die groei is slechts 0,5 procent per jaar. Ook verdienen de vrouwelijke hoogleraren gemiddeld minder dan hun mannelijke collega's.
Op de carrièreladder is voor vrouwen de stap van universitair docent naar universitair hoofddocent het moeilijkst. Sowieso is dat een lastige overstap, want er zijn veel minder hoofddocenten dan docenten. Wat vrouwen ook parten speelt bij hun carrière: ze hebben vaker een parttime baan. Van de universitair docenten werkt 64 procent van de mannen voltijds, tegen slechts 43 procent van de vrouwen.
De opstellers van de Monitor pleiten voor een wettelijke bepaling dat in sollicitatiecommissies voor hoogleraren minstens twee vrouwen moeten zitten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een sollicitatiecommissie met alleen mannen zelden een vrouw aanneemt: slechts in 7,5 procent van de gevallen. Met twee vrouwen in de commissie rolt in 24 procent van de gevallen een vrouw uit de bus.
Wageningen Universiteit heeft dit advies al ingevoerd, stelt rector magnificus Martin Kropff. 'We hebben tegenwoordig steevast twee vrouwelijke hoogleraren in de benoemingsadviescommissie voor hoogleraren. Dat kost ze best veel tijd, omdat we er maar weinig hebben, maar we nemen het onderwerp serieus.'
Er lopen evenveel vrouwelijke als mannelijke promovendi rond in Wageningen, daarna daalt hun aandeel opeens aanzienlijk. Hoe verhoog je het aantal vrouwelijke postdocs en docenten? 'Vrouwen zitten in een complexe situatie tussen hun 25-ste en 35-ste, omdat ze bijvoorbeeld kinderen krijgen', zegt de rector. 'Als je een tijdje uit de wetenschap bent, is het heel lastig er weer in te komen. We moeten een loopbaantraject bedenken om vrouwelijke talenten ruimte te bieden in die periode.'/HOP/Albert Sikkema