Nieuws - 8 november 2001

Alterra: zeehondenopvang goed voor burger maar slecht voor natuur

Alterra: zeehondenopvang goed voor burger maar slecht voor natuur

Volgens de wadonderzoekers van Alterra is de opvang van vogels en zeehonden niet echt nodig. Woensdag 7 november vierde Alterra Texel zijn 25-jarig bestaan met de aanbieding van de wetenschappelijke visies van het instituut op wad en zee aan staatssecretaris voor natuur Geke Faber.

De wadonderzoekers van Alterra Texel schreven hun wetenschappelijke visies op over heikele zaken als windmolenparken, bodemdaling door gaswinning, militaire activiteiten, schelpdiervisserij, zeehondenopvang, recreatie, natuurreservaten, natuurbouw, zoute natuur en massale sterfte. De wetenschappelijke conclusies die onderzoekers van Alterra Texel trekken in de visies zijn politiek niet onomstreden, weet ook vestigingsleider dr Han Lindeboom van Alterra Texel. "Het zijn wetenschappelijk beredeneerde conclusies", aldus Lindeboom. "Het ministerie van LNV houdt zich veel meer bezig met de ethische kant, de ge?motioneerde burger."

De opvallendste conclusie die de onderzoekers trekken, is dat de opvang van zeehonden door organisaties als Zeehondencr?che Pieterburen en Informatiecentrum Ecomare geminimaliseerd kan worden. Opvang levert volgens de onderzoekers risico's op voor de zeehondenpopulatie, zoals de blootstelling aan virussen en ziektes en verstoring van het natuurlijke selectieproces. Die risico's wegen volgens de onderzoekers zwaarder dan de voordelen die de opvang biedt: de mogelijkheden van registratie, onderzoek en voorlichting. Bovendien steeg het aantal zeehonden in de Waddenzee dit jaar tot recordhoogte.

Ook de opvang van met olie besmeurde vogels, door onder andere Ecomare, kan worden verminderd. De opvang levert volgens onderzoek van Alterra geen positief effect op de populaties, en de vogels overleven op termijn vaak niet. "De stress van de opvang leidt in de meeste gevallen tot meer dierenleed dan tot natuurwinst", schrijven de onderzoekers.

Dat er wetenschappelijk veel valt aan te merken op de opvang van zeehonden en vogels wil volgens Lindeboom niet zeggen dat deze helemaal moet verdwijnen. "De zeehondenopvang is er voor de mens, voor de ge?motioneerde burger, niet voor de natuur", aldus Lindeboom. "Het is een politiek besluit om het in die hoedanigheid te houden."

De visies die Alterra Texel deze week presenteerde, zijn het resultaat van een intern proces om alle neuzen dezelfde wetenschappelijke richting op te zetten, vertelt Lindeboom. Onderzoekers van Alterra Texel zijn in het verleden vaak overvallen door media en politici, omdat er op de Waddenzee ontwikkelingen plaatsvonden die als bedreigend werden gezien. Dat stelde de onderzoekers voor verrassingen. Zo werden de wetenschappelijke conclusies dat er geen bodemdaling zou plaatsvinden bij gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij in het politieke en mediale discussiecircuit weggewuifd.

Om niet meer door vergelijkbare mediastormen te worden overvallen, pleiten de wadonderzoekers ook voor nader onderzoek naar plotselinge sterftes van dieren in de Waddenzee. De afgelopen jaren stierven er bijvoorbeeld ineens grote aantallen eidereenden. Natuurbeschermers legden de schuld bij de volgens hen te intensieve schelpdiervisserij, wat leidde tot heftige discussies. De onderzoekers willen zulke sterftes beter kunnen voorspellen, en willen in zulke gevallen beter kunnen aangeven wat er qua beheer en beleid gedaan kan worden. | M.W.

Lees verder op pagina 6: Wadonderzoekers kijken puur ecologisch naar windmolens en militairen.