Nieuws - 1 januari 1970

Alterra uit de rode cijfers

Onderzoeksinstituut Alterra zal dit jaar naar verwachting een winst boeken van ruim vijf ton. Volgens directeur management drs. Wallie Hoogendoorn is de winststijging te danken aan groei van het aantal opdrachten en aan goede resultaten van een afvloeiingsplan.

Alterra verwachtte dit jaar een klein verlies te lijden van ongeveer 100.000 euro. De directie van het instituut heeft de raad van bestuur laten weten dat die inschatting waarschijnlijk te pessimistisch was. Dat komt volgens Hoogendoorn met name omdat het ministerie van LNV meer opdrachten heeft verstrekt dan gedacht. 'En verder hebben wij goede resultaten geboekt met ons beleid om mensen waarvan een tijdelijk contract niet werd verlengd, snel aan een nieuwe baan te helpen. Daardoor besparen wij op onze WW-verplichtingen'.
Alterra boekte vorig jaar nog een verlies van ruim drie miljoen euro. De oplopende verliezen leidden ertoe dat het instituut verschillende medewerkers vervroegd met pensioen heeft laten gaan en dat tijdelijke contracten niet zijn verlengd. Een echte reorganisatie met eventueel gedwongen ontslagen, zoals die bij andere instituten wel plaatsvindt, heeft Alterra kunnen vermijden. / KV