Nieuws - 11 januari 2007

Alterra onderzoekt verwoestijning

Alterra gaat een miljoenenonderzoek leiden naar landdegradatie en verwoestijning. Het moet alternatieve strategieën opleveren voor gebruik en bescherming van kwetsbare gebieden.

Met 27 andere instituten uit alle werelddelen gaat Alterra in achttien bedreigde gebieden, verspreid over alle continenten, samen met de bewoners bekijken hoe landdegradatie en verwoestijning kunnen worden aangepakt. Daaruit zullen de onderzoekers praktische richtlijnen distilleren, waarmee ook in andere gebieden mensen op een duurzame manier om kunnen gaan met de problemen.
Landdegradatie is één van de grootste maar ook één van de onbekendste bedreigingen van de aarde. Bij een derde van het landoppervlak is sprake van landdegradatie en verwoestijning, iets wat zo'n 250 miljoen mensen bedreigt. Als er niets gebeurt komen de bestaansmiddelen van een miljard mensen in 110 landen in gevaar.