Nieuws - 20 april 2011

Alterra moet 3 miljoen bezuinigen

Alterra moet dit jaar 3 miljoen euro bezuinigen vanwege tegenvallende inkomsten. Deze korting kan oplopen tot 6 miljoen als het onderzoeksinstituut er niet in slaagt nieuwe onderzoekopdrachten te bemachtigen bij provincies, waterschappen en bedrijven.

Dat meldde de directie van de Environmental Sciences Group op 18 april aan het personeel van Alterra. Over de invulling van de bezuinigingen overlegt de directie nog met de teamleiders van Alterra. Vooral de centra Ecosystemen en Landschap moeten ombuigen. Maar de directie wil ook bezuinigingen realiseren bij Communicatie, IT en huisvesting. Er komt geen reorganisatie.
Onlangs werden de financiële cijfers van het eerste kwartaal van 2011 bekend. Daaruit bleek dat Alterra een verlies van zes ton had gemaakt, terwijl het een jaar geleden nog een winst van vier ton had gerealiseerd. Vooral de bezuinigingen van het ministerie van EL&I op ecologisch en gebiedsgericht onderzoek spelen het instituut parten. De meeste van die Haagse bezuinigingen gingen 1 januari dit jaar in. De omzet van Alterra was vorig jaar bijna vijftig miljoen euro.
De directie wil dit jaar acht ton besparen op vast personeel, licht algemeen directeur Kees Slingerland toe.  Ook gaat Alterra minder externe medewerkers inhuren en wil het zes ton besparen op laboratoriumwerkzaamheden. Tijdelijke contracten worden, uitzonderingen daargelaten, niet verlengd. Maar het is niet de bedoeling dat Alterra op slot gaat voor nieuw personeel, laat hij weten.
De financiële situatie bij Alterra verschilt per onderzoeksteam. Binnen de centra Ecosystemen en Landschap draaien enkele teams fors verlies, maar zijn ook teams binnen deze centra met een positief resultaat. De onderzoeksgroepen die zich bezighouden met water en klimaat hebben veel opdrachten en kunnen het werk nauwelijks aan. Slingerland verwacht dat zijn instituut een rol gaat spelen in de topsector Water van het ministerie van EL&I.
Om drie miljoen euro aan extra onderzoeksopdrachten te vinden, heeft Alterra marktteams ingesteld. ‘We hebben al veel nieuwe opdrachten bij provincies en waterschappen bemachtigd, maar er is nu een versnelling nodig’, zegt Slingerland. De extra onderzoeksopdrachten moeten eind van de zomer ‘op de plank liggen’, wil Alterra ze dit jaar nog kunnen uitvoeren. 
Slingerland weet nog niet of de regering volgend jaar opnieuw bezuinigt op Alterra-onderzoek. Dat blijkt volgende maand, als het ministerie van EL&I de jaarlijkse Kaderbrief publiceert. Dit ombuigingsplan houdt geen rekening met nieuwe kortingen.
Zie ook: Kabinet halveert onderzoek naar ecosystemen en Krimp Alterra-team niet te vermijden