Nieuws - 24 januari 2002

Alterra meet CO2-uitstoot vanuit vliegtuigen

Alterra meet CO2-uitstoot vanuit vliegtuigen

Klimaatonderzoekers van onder meer Alterra en het KNMI gaan speciale vliegtuigen inzetten om de uitstoot van broeikasgassen boven Nederland te meten. Zij hopen hierdoor meer inzicht te verkrijgen in de verandering van het klimaat.

Tot nu toe werd de uitstoot gemeten vanaf een beperkt aantal torens, onder andere in de omgeving van Kootwijk. De vliegtuigen, die ook al zijn ingezet in Duitsland, zullen door hun grote bereik veel meer informatie verschaffen over de uitstoot van kooldioxide, methaan en andere broeikasgassen.

De eerste vluchten zullen eind januari worden uitgevoerd op geringe hoogte boven bossen en landbouwgebieden van de Veluwe, Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en langs de Nederrijn.

Projectleider dr Ronald Hutjes van Alterra: "Voor het eerst krijgen we nu een beeld van de ruimtelijke variatie in de uitstoot van broeikasgassen. Ook gaan we met behulp van de nieuwe metingen proberen de metingen vanuit torens op te schalen naar hele provincies." | H.B.