Nieuws - 20 december 2001

Alterra kritisch over geplande wildpassages A73

Alterra kritisch over geplande wildpassages A73

Meer en dichter wildraster, meer en robuustere wildpassages en beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de natuur. Dat verlangen ecologen van Alterra van Rijkswaterstaat bij de aanleg van het oosttrac? van de A73 bij Roermond.

De plannen die Rijkswaterstaat had met ecoducten, tunnels en wildrasters zijn volgens drs Freek Niewold erg minimaal. Volgens Niewold stroken de plannen niet met de wens die staatssecretaris Faber uitsprak in haar nota Mensen voor natuur, natuur voor mensen om robuuste ecologische verbindingen aan te leggen over en onder infrastructuur.

De onderzoekers laken het plan om slechts ??n ecoduct te bouwen voor edelherten. Juist die robuustere verbindingen voor grote dieren worden ook door veel kleinere dieren gebruikt. Bovendien houdt Rijkswaterstaat geen rekening met de toekomstige ecologische verbinding voor vooral edelherten tussen de Duitse bossen en het Rijk van Nijmegen.

Ook de aanleg van de wildrasters langs de A73 deugt volgens de onderzoekers niet. In de huidige plannen staan alleen rasters voor dassen en ree?n, en die lopen niet langs het gehele trac?. Volgens Niewold zullen hierdoor dieren als egels, marters en eekhoorns verkeersslachtoffer worden. Hij pleit dan ook voor fijnere rasters langs het hele trac?, ook weer in combinatie met robuuste verbindingen. "Rasters werken alleen in combinatie met een goede verbinding."

Niewold is ook kritisch over de plaatsing van sommige verbindingen, omdat die weinig aansluiten bij het leefgebied van de dieren. "Het heeft geen zin iets te maken wat niet gebruikt wordt." De onderzoekers pleiten in het rapport voor het inschakelen van ecologische experts om te zorgen dat de ecoducten, tunnels, wildrasters en andere ecologische maatregelen ook daadwerkelijk iets opleveren voor de spreiding van edelherten, ree?n, dassen, marters, eekhoorns en andere dieren. | M.W.