Nieuws - 1 januari 1970

Alterra herstelt sneller dan gedacht

Natuurinstituut Alterra staat er na forse bezuinigingen financieel weer goed voor. Het instituut heeft haar winstverwachting naar boven bijgesteld. Dit jaar wordt een positief resultaat van 2,5 miljoen euro verwacht, anderhalf miljoen meer dan begin dit jaar werd gedacht.

Alterra schrapte de afgelopen jaren ongeveer honderd banen. Tijdelijke contracten werden niet vernieuwd, en een deel van het personeel maakte gebruik van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Die maatregelen waren nodig omdat Alterra diep in de rode cijfers terecht was gekomen.
Het herstel van Alterra verloopt voorspoediger dan gedacht, zegt algemeen directeur prof. Wim van Vierssen: 'Het gaat ons goed. De productiviteit per medewerker is hard gestegen door de maatregelen die we hebben getroffen.' De orderportefeuille van Alterra voor dit jaar zit nu al voor meer dan honderd procent vol.
Bij de bezuinigingsoperatie zijn ook veelbelovende jonge medewerkers met een tijdelijk contract vertrokken. Het snelle herstel van de financiële resultaten bewijst volgens Van Vierssen niet dat hun vertrek achteraf gezien onnodig was. 'We hadden gewoon teveel mensen in dienst.'
Van Vierssen wil het herstel benutten om de internationalisering van zijn kenniseenheid een impuls te geven. 'Wij zeggen dat we zo internationaal zijn, maar aan onze vaste staf kun je dat niet aflezen. Samen met de ondernemingsraad gaan wij op zoek naar mogelijkheden om meer buitenlandse medewerkers aan te trekken.'
Verder wil de kenniseenheid Groene ruimte investeren in de natuurwetenschappelijke onderdelen van zijn kenniseenheid, bijvoorbeeld bodemkunde, hydrologie, en fundamenteel biologische onderzoeksgroepen. 'Wij willen een stevig bèta-fundament.' / KV