Nieuws - 11 januari 2016

Alterra constateert muggenplaag in de Peel

tekst:
Albert Sikkema

De bewoners van het dorp Griendtsveen in de Peel hebben de laatste jaren last van een steekmuggenplaag, stelt Alterra vast. Dat komt mede door de natuurontwikkeling rond het dorp, waardoor de waterstand in en rond de pelen is verhoogd.

<De Mariapeel nabij Griendtsveen, foto van Wil Rutter>

Griendtsveen, op de grens van Brabant en Limburg, ligt ingeklemd tussen de Mariapeel, het Grauwveen en de Deurnse Peel. In dat gebied vond de afgelopen twintig jaar natuurontwikkeling plaats. Boerenland werd natuur en het water werd langer in het gebied vastgehouden om zo weer te zorgen voor de groei van het hoogveen. De afgelopen jaren klaagden de dorpsbewoners over een muggenplaag. Ze gaven het natuurbeheer de schuld.

Alterra deed onderzoek in het gebied en constateert dat de bewoners meerdere keren in de zomer worden ‘lek gestoken’ door grote hoeveelheden muggen. De overlast wordt veroorzaakt door moerassteekmuggen uit de broedgebieden rond het dorp, constateert muggenonderzoeker Piet Verdonschot van Alterra. Hij wijst met name op de grotere oppervlakten met tijdelijk water rond het dorp waar deze steekmuggen zich vermeerderen.

Om de muggenplaag terug te dringen, moet het aantal plassen in de zone van circa 2 kilometer rondom het dorp worden verminderd. Er is extra onderzoek nodig naar de exacte locaties van de broedgebieden, zodat gemeente en provincie gericht de broedplaatsen van de steekmuggen kunnen opruimen. De onderzoeker denkt dat de muggenplaag kan worden bestreden zonder de natuurontwikkeling en de hogere grondwaterstand in de omringende pelen terug te draaien.

De dorpsbewoners klaagden dat ze ’s zomers niet meer buiten kunnen zitten en wilden de gemeente Horst aan de Maas voor de rechter dagen. Die gemeente huurde, samen met de provincie Limburg, Alterra in voor dit onderzoek.