Nieuws - 3 september 2010

Alterra bouwt slimme site over klimaatkennis

Alterra gaat in opdracht van de Europese Commissie een Clearinghouse voor klimaatkennis bouwen. Het systeem bundelt de Europese kennis over de gevolgen van en aanpassingen aan klimaatverandering.

'Het klimaatonderzoek in Europa is verspreid over veel instellingen en instituten. Dat moeten wij bij elkaar gaan brengen', legt projectleider Rob Lokers (Centrum voor Geo-Informatie) van Alterra uit. 'Wij gaan de kennis over al die datasets integreren en doorzoekbaar maken. Het gaat daarbij om meta-data: data over data, een beschrijving van de elders beschikbare gegevens.'
Web-portal
Het Clearinghouse zelf is in de basis dus een ICT-systeem. In dat systeem zijn die data benaderbaar en doorzoekbaar via een web-portal. Maar het gaat volgens Lokers en diens collega Rob Swart (Eart System Science and Climate Change) om meer dan alleen een stukje ICT-techniek en een website. Swart: 'Dit wordt wel een slimme website, eentje die rekening houdt met de gebruiker en met welk doel die informatie zoekt. Er worden analytische tools aan toegevoegd zodat je ook iets met die gegevens kunt doen. Er zijn allerlei ideeën om het systeem gebruiksvriendelijk te maken, laagdrempeliger en niet-technisch. Mensen vanuit verschillende domeinen moeten het kunnen gebruiken in hun eigen vocabulaire, hun eigen taal.' Tot die mensen horen bijvoorbeeld beleidsadviseurs, onderzoekers en technici.
Kers
Vandaag (vrijdag 3 september) vond de aftrap van het project plaats. Alterra krijgt tweeënhalf jaar om de klus te klaren. Lokers: 'Begin 2012 moet het al draaien bij het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. In totaal gaat het om een bedrag van een kleine miljoen euro.' De Wageningse klimaatwetenschap heeft volgens Swart de laatste paar jaar een serie grote Europese projecten binnengehaald. 'We zijn in Europa prominent aanwezig. Dat is wel opmerkelijk. Eigenlijk zijn we overal wel bij betrokken, maar dit is wel de kers op de slagroomtaart.'