Wetenschap - 13 juni 2002

Alterra Texel vindt ingrijpen tegen zeehondenvirus onnodig

Alterra Texel vindt ingrijpen tegen zeehondenvirus onnodig

Staatssecretaris Geke Faber van natuur wil zeehonden opvangen en zonodig behandelen in de strijd tegen het virus dat in Denemarken al honderden dieren doodde. Alterra Texel vindt dit 'dokteren' aan de gezonde zeehondenpopulatie onnodig.

Faber wil dierenartsen in het waddengebied inzetten om te checken of een zieke zeehond kans heeft om te overleven. Kansloze dieren worden afgemaakt, de andere worden opgevangen door zeehondencr?che Pieterburen en Ecomare. Na verzorging en vaccinering worden ze weer uitgezet.

Alterra Texel is in principe tegen opvang van zeehonden. In ieder geval zolang de populatie in de Nederlandse Waddenzee uit meer dan vijfhonderd exemplaren bestaat - een algemeen gehanteerde maat voor een genetisch gezonde minimale populatie. 'Dokteren', zoals vestigingsleider dr Han Lindeboom het formuleert, werkt verstorend op de wildheid en natuurlijkheid van de zeehonden. Dat stond ook in de visie die het onderzoeksinstituut presenteerde tijdens het vijftigjarig bestaan in 2001.

Voor de populatie is 'dokteren' onnodig volgens Lindeboom, want die is groot genoeg om het virus op te vangen. Er zijn nu ongeveer vijfduizend zeehonden in de Nederlandse Waddenzee. Mocht zestig procent sterven, zoals in 1988 gebeurde, dan verandert de levensvatbaarheid van de populatie niet schrikbarend.

Alterra heeft wel begrip voor de menselijke behoefte om zieke dieren te helpen, maar vindt dat dit niet ten koste van de natuurlijkheid van de populatie moet gaan. Als men dan toch wil opvangen, moeten of geen medicijnen gebruikt worden, of de dieren moeten niet weer worden loslaten.

De zeehondenpopulatie kan zelfs sterker uit de virusepidemie komen, volgens Lindeboom. In de jaren na de vorige virusepidemie in 1988, waarbij tweederde van de zeehonden in de Waddenzee werd gedood, vond een ware geboorte-explosie plaats. Die stond aan de basis van de huidige, grote populatie zeehonden op het wad. | M.W.