Nieuws - 10 juli 2015

Alternatieve ontsluiting van de baan

tekst:
Roelof Kleis

Wageningen UR en de provincie zien niets in een alternatief voor de noordelijke ontsluiting door de proefvelden direct achter de campus. Dat hebben beide aan de gemeente laten weten.

Zo’n alternatief is volgens WUR en de provincie te duur, te onveilig en doet een te grote aanslag op de bestaande proefvelden. Het alternatief voor de noordelijke ontsluiting via de Bornsesteeg werd voorgesteld door de Wageningse gemeenteraad. De weg zou vanaf de Bornsesteeg dicht langs het campusterrein moeten lopen en dan parallel aan de Mansholtlaan naar de Kielekampsteeg. Die route zou de ecologie van het Binnenveld minder verstoren.

Tijs Breuking van de Rvb van Wageningen UR reageerde destijds meteen al afwijzend. In overleg met de provincie ligt er nu ook officieel een afwijzing. Het alternatieve tracé is volgens betrokkenen twee tot drie keer duurder dan de ontsluiting via de Bornsesteeg en komt uit op minstens 2,5 miljoen euro. Om de nieuwe weg op de Bornsesteeg en de Kielekampsteeg aan te laten sluiten zijn bovendien twee T-kruisingen nodig, die voor fietsers risicovol zijn.  

De nieuwe weg doorsnijdt volgens Wageningen UR bovendien belangrijke proefvelden. Volgens de WUR is er nu al een tekort aan niet-verstoorde proefvelden met een egale kwaliteit en nieuwe proefvelden creëren kost jaren. Het alternatieve traject is daarmee volgens burgemeester en wethouders bij gebrek aan draagvlak van de baan.