Nieuws - 6 mei 2015

'Alternatieve ontsluiting onlogisch'

tekst:
Roelof Kleis

Wageningen UR ziet weinig in het voorstel van de gemeenteraad om de noordelijke ontsluiting van de campus niet via de Kielekampsteeg te laten lopen maar dicht langs de bestaande bebouwing op de Born.

De Wageningse raad nam vorige week in meerderheid een motie van die strekking aan. ‘Dat heeft ons verbaasd’, reageert Tijs Breukink (RvB) ‘omdat dezelfde raad in meerderheid vindt dat er geen ‘nieuw’ asfalt moet komen in Wageningen. Het gemeentelijk mobiliteitsplan wil dan ook dat verbeteren van de mobiliteit in Wageningen moet plaatsvinden langs de lijnen van de bestaande infrastructuur.’

Die bestaande wegen zijn de Kielekampsteeg en de Bornsesteeg. Wageningen UR en de provincie willen deze route opwaarderen tot de noordelijke ontsluiting van de campus. Voor de fietsers zou er dan een nieuw en vrijliggend pad komen langs deze wegen op grond van Wageningen UR. ‘In mijn ogen leidt dat tot een verbetering van de huidige situatie’, zegt Breukink, die er verder op wijst dat het voorstel van de raad  ‘een nogal dure oplossing’ lijkt.

Een extra aansluiting op de Mansholtlaan is volgens Breukink niet bevorderlijk voor de doorstroming op die weg. Die aansluiting zou dan maar een paar honderd meter verwijderd zijn van de hoofdtoegang (de rotonde) naar de campus. ‘Het klinkt dan ook niet erg logisch. Maar we zijn uiteraard bereid tot een gesprek.’ Dat gesprek moet er als het aan de raad ligt nog voor de zomer komen.