Organisatie - 15 januari 2019

Alternatief voor rondweg weer in beeld

tekst:
Roelof Kleis
6

Er is weer hoop voor de tegenstanders van een rondweg om de campus. De provincie gaat ook de milieu-effecten van een oplossing op bestaande wegen onderzoeken.

Archieffoto van het fietspad Dijkgraaf naast het Dassenbos. © Roelof Kleis

Die opmerkelijke ommezwaai komt nadat de jongste verkeerstellingen zijn doorgerekend in het meest recente verkeersmodel. Daaruit blijkt dat de verkeersdrukte tot aan 2030 weliswaar toeneemt, maar minder dan in het eerdere verkeersmodel was voorspeld. Daardoor komt voor de aanpak van de files van en naar de campus naast een nieuwe rondweg ook een oplossing op bestaande wegen weer in beeld.

Gelijkvloers
Het alternatief voor de rondweg is een verbreding van de Nijenoord Allee, waar geen dure tunnels of viaducten aan te pas komen. Kruisingen blijven dus gelijkvloers. Of zo’n oplossing de files adequaat oplost blijft overigens onduidelijk. De provincie zegt daarover dat ‘niet op voorhand kan worden uitgesloten’ dat het bereikbaarheidsprobleem zo afdoende wordt opgelost.

Op deze manier kan er een gelijkwaardige afweging plaatsvinden tussen twee alternatieven
Peter de Haan, wethouder Wageningen

De Wageningse verkeerswethouder Peter de Haan (ChristenUnie) is optimistischer. Hij schrijft in een memo aan de raad dat het alternatief ‘qua doorstroming zou moeten kunnen’. Voor het dagelijks bestuur van de provincie is een en ander in ieder geval voldoende reden om de milieu-effecten van beide routes in kaart te brengen. Dit voorjaar wordt dan een keuze gemaakt voor een traject dat verder wordt uitgewerkt.

Fietsers
Wethouder De Haan is blij dat de provincie toch een alternatief voor het Rondje Campus meeneemt in de milieustudie. ‘Op deze manier kan er een gelijkwaardige afweging plaatsvinden tussen twee alternatieven. Maar ik heb wel zorgen over de oversteekbaarheid van de Nijenoord Allee voor fietsers. Dat is voor de gemeente een belangrijk aspect.’

Met name de overgangen bij Hoevestein en de Bornsesteeg zijn problematisch. Hier moeten dagelijks duizenden fietsers oversteken. In de eerdere plannen waren daarvoor ongelijkvloerse kruisingen bedacht. Vanwege de kosten gaat dat niet door. Of studenten ook veilig en snel kunnen oversteken van en naar de campus zonder tunnels of een fly-over is een vraag die nog niet is beantwoord.  

Wekelijks het laatste nieuws ontvangen over studeren en werken bij WUR? Schrijf je dan nu in voor de Resource nieuwsbrief

Re:acties 6

 • Joris

  Waarom geen fietstunnels meenemen voor een optimale en veilige doorstroming voor het fietsverkeer naar de campus? De rijkste provincie ter wereld, die 65 miljoen wil neerleggen voor de komst van 1 bedrijf (Imec), zal toch ook wel enkele miljoenen extra over hebben voor een goeie en veilige bereikbaarheid? Ook de gemeente heeft nog geld beschikbaar.

  Reageer
 • Jos

  Eindelijk weer zicht op een normale aanpak! Veel minder groei van verkeer dus op te lossen met enkele verbeteringen aan bestaande infrastructuur en betere fietsroutes.
  Nu ook hoog tijd voor WUR om eindelijk een ambitieuzer mobiliteitsbeleid in te voeren.
  Radboudcampus en Uithof hebben met betaald/gereguleerd parkeren de helft minder autogebruik onder werknemers: 20 % tov 40%!! Dat kan een stuk beter voor deze groene universiteit.

  Reageer
 • Fietser

  Laat studenten en medewerkers eerst maar eens verkeersles volgen. Kennis van verkeersborden, haaientanden en wat dies meer zij laat te wensen over. Daarnaast moeten ze zich bewust zijn van hun omgeving en niet blindelings achter hun voorganger aan rijden.

  Voorbeeld: Fietsers die vanaf de Bornsesteeg oversteken naar de Churchillweg negeren haaientanden en gaan als een stel makke schapen achter elkaar voor het stoplicht staan. En daarmee blokkeren ze de doorgaande weg op de Nijenoordallee. Als kruisende fietser kijken ze dom om zich heen als je belt om er langs te gaan.


  We kunnen Wageningen wel idiot-proof maken, maar wat er tegenwoordig met extra belijning, suggestiestroken en pijlen op de weg wordt geconstrueerd is allesbehalve verkeersveiligheid.

  Reageer
 • HdeVries

  Is de milieubelasting van alle milieurapportages en berekeningen, inspraakronden en overleggen ondertussen niet belastender voor het milieu dan de weg zelf?
  Maakt mij ondertussen niet meer uit wát er komt áls er maar wat komt, je kunt toch niet iedereen tevreden maken. Wat een schoolvoorbeeld van bestuurlijke besluiteloosheid.

  Reageer
 • M.E. de Werker

  Ziehier het resultaat van kortzichtige wijze waarop zogenaamde belangenverenigingen zich profileren en de besluiteloosheid van gemeente zorgen er nu voor dat de verkeersveiligheid afgewenteld wordt op de studenten en het verkeer van/naar de campus. De doorstroom van/naar A12/A15/A50 die door en over Wageningse wegen is een factor die niet zomaar weggepoetst kan worden. Een rondweg waarbij de ontsluiting naar de campus buiten de stedelijke infrastructuur gehouden wordt, is voor het gemotoriseerde verkeer een uitstekende oplossing. Het fietsverkeer moet beter gekanaliseerd worden en d.m.v. een ongelijkvloerse oversteek van/naar de campus gaan. Dat kan op 3 punten: Kielekamp, Bongerd, Nijenoord/Kortenoord. Ongelijkvloers kan ook betekenen een fietsBRUG in plaats van tunnel.

  Reageer
  • Maarten

   Het kan natuurlijk ook een AUTObrug- of tunnel worden. Zal vast duurder zijn, maar maak voor fietsers en voetgangers zo aantrekkelijk mogelijk om van en naar de campus te gaan, dus met zo min mogelijk tunnels, bruggen en verkeerslichten. Dat scheelt gemotoriseerd verkeer.


Re:ageer