Nieuws - 1 januari 1970

Alsnog miljoenen voor transitie duurzame landbouw

Het kabinet heeft vorige week alsnog dertig miljoen euro uitgetrokken voor het Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw, met een aanzienlijke Wageningse inbreng. Universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge wist het projectvoorstel dat al bijna naar de prullenbak verwezen was, nieuw leven in te blazen. ,,We hadden bijna de boot gemist.’’

,,Vorig jaar werd ik door minister Veerman gebeld omdat het er naar uitzag dat het projectvoorstel dat er toen lag, het niet zou halen. Hij zei ‘kun jij je er niet eens tegenaan bemoeien’ en –gekscherend – ‘dan mag je 10% in je eigen zak steken’. Ik wilde het wel doen als ik de vrije hand zou krijgen.’’ Prof. Rudy Rabbinge, universiteitshoogleraar en eerste kamerlid, vertelt niet zonder trots hoe hij de overheidssubsidie voor duurzame systeeminnovatie alsnog binnen heeft gesleept.
De totale begroting van het project bedraagt 60 miljoen euro over een looptijd van zes jaar. De private sector draagt 12 miljoen euro bij, overheden 3 miljoen euro en de deelnemende kennisinstellingen 15 miljoen euro. De rijksbijdrage uit het ‘Besluit subsidies investering in de kennisinfrastructuur’ (Bsik, voorheen ICES/KIS) is 30 miljoen euro. ,,Geen kattepis’’, aldus Rabbinge. Hij verwacht dat het programma een ‘vliegwieleffect’ zal hebben en zal zorgen dat Nederland in Europa een gidsland wordt op het gebied van ecotechnologische vernieuwing.
In het kennisproject gaan diverse bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen projecten opzetten rond de ontwikkeling van innovatieve economische activiteiten, plattelandsontwikkeling en productie- en handelsnetwerken. Voorbeelden van projecten zijn de concentratie van intensieve dierlijke en plantaardige productiesystemen in het Agro-ecopark Horst, de ontwikkeling van multifunctioneel en duurzaam landgebruik in de Noordelijke Friese Wouden en het opzetten van een kas die energie levert.
Het Wagenings aandeel in het nu goedgekeurde project is, volgens Rabbinge, aanzienlijk. Een van de drie onderdelen wordt geleid door twee Wageningse trekkers: prof. Martin Kropff, hoogleraar Gewas- en onkruidecologie en directeur van de Plant Sciences Group, en prof. Hans Trijp, hoogleraar Marktkunde en consumentengedrag en onderzoeker bij Unilever. Prof. Johan Bouma, emeritus hoogleraar Bodemkunde en landgebruik en voormalig wetenschappelijk directeur van de kenniseenheid Groene Ruimte, is een van de trekkers van het thema ‘Plattelandsontwikkeling’.
Eind november 2003 besloot de regering, op aangeven van een ‘Commissie van Wijzen’, nog de dertig miljoen voor ‘systeeminnovaties in de duurzame landbouw’ in de wacht te zetten omdat het ingediende voorstel niet goed genoeg was. Het oordeel van het Centraal Planbureau over het voorstel was zelfs ronduit negatief. Rabbinge beaamt dat het oude voorstel aan ‘veel kanten rammelde’. ,,Er was geen draagvlak gecreëerd bij de wetenschappelijke trekkers en de inhoudelijke samenhang ontbrak, dat heb ik als eerste aangepakt. In het nieuwe voorstel is de historische context en analyse ook beter neergezet. Ik toon aan dat innovatie een constante factor is geweest in de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw en dat ecotechnologische vernieuwing kansen biedt die we nu zullen moeten grijpen.’’
Rabbinge zal het project als voorzitter van de internationale adviesraad blijven volgen. ,,Ik zal er vooral op toezien dat de overhead minimaal blijft en er geen lieden gaan meepraten die er geen verstand van hebben’’, aldus Rabbinge. | G.v.M.