Nieuws - 11 januari 2018

‘Als je je niet aanpast, ben je zelf het haasje’

tekst:
Lieke de Kwant

Sanne van Gastelen reed de afgelopen vijf jaar voor haar promotieonderzoek bijna dagelijks heen en weer van Utrecht naar Wageningen. Hoe meer forenzenkilometers ze maakte, hoe meer ze werd meegezogen in het over-assertieve rijgedrag waaraan ze eigenlijk een hekel heeft. Het verwonderde haar en leidde tot deze prikkelende stelling.

11-portretje stelling.jpg

Sanne van Gastelen promoveerde op 22 december op een studie naar het verband tussen methaanemissie door koeien en de melksamenstelling.

Stelling: Typical driving behavior is contrary to evolutionary beneficial behavior.

‘Ik ben van nature een nette bestuurder. Als er iemand op de rechterbaan vastzit achter een vrachtwagen, houd ik met alle plezier in om hem ertussen te laten. Maar door de jaren heen ben ik geleidelijk minder vriendelijk in het verkeer geworden. Veel mensen gedragen zich opvallend veel ongeduldiger en asocialer in de auto dan daarbuiten, en ik merk dat je daar ongewild in wordt meegesleurd. Pas je je niet aan, dan ben je zelf het haasje.

Evolutionair gezien lijkt zulk gedrag op het eerste gezicht logisch: survival of the fittest. Maar voor sociale soorten, zoals de mens, ligt het genuanceerder. Dieren die leven in een sociaal verband, helpen elkaar om samen verder te komen. Dit is doorgaans ook het geval bij mensen, maar in het verkeer lijkt dat weg te vallen. Daar is het: ik-ik-ik.

Ik denk dat de verklaring deels ligt in onze gehaaste samenleving. We moeten zo veel en het liefst zo snel en efficiënt mogelijk. Bovendien zitten we vaak alleen in de auto; er is geen directe sociale controle.

Mijn grootste ergernis? Bumperkleven! Als ik op de linkerbaan rijd om in te halen, komt er regelmatig iemand heel hard aangereden om vervolgens vlak achter me hard te remmen en aan mijn bumper te gaan kleven. Alsof hij wil zeggen: jij hoort niet op deze baan, ga aan de kant! Daar kan ik me heel boos om maken, want het is ronduit gevaarlijk. Mijn eigen zonde is dat ik dan juist expres nog wat langzamer ga rijden...’