Nieuws - 1 januari 1970

Als het warm weer is,hebben die tuinders een leuke kreet

Als het warm weer is,hebben die tuinders een leuke kreet

Als het warm weer is,hebben die tuinders een leuke kreet:Vrouwen bloot, handel dood.

DLO'er Kees van de Peppel (58) is tijdelijk uitgeleend aan de Arbo- en Milieudienst van de Landbouwuniversiteit, in afwachting van de samenvoeging van de Bureaus Veiligheid en Milieu van DLO en LUW. In de DLO-laboratoria inventariseert hij welke ovens en stoven er staan, met het oog op asbest. Zodra ik een overzicht heb van welke types waar staan, benader ik de fabrikanten om te vragen of er asbest in hun apparaten zit. Weet ik dat eenmaal, dan ga ik adviseren wat er met die ovens en stoven moet gebeuren. Verder inventariseert hij per LUW-gebouw welke informatie op de groene kaart van de bedrijfshulpverlening moet staan, de verkorte noodprocedure. Door de reorganisaties verandert er wel eens wat, bijvoorbeeld het interne alarmnummer voor een gebouw

Chemisch analist Arjan van de Peppel (37) analyseert bij de leerstoelgroep Tuinbouwplantenteelt met behulp van de vloeistof-chromatograaf de organische zuren in het sap van lelies. We willen een computermodel opstellen van de kwaliteit van de lelie na het afsnijden. Op basis van de teeltomstandigheden kun je dan gaan voorspellen hoe lang het vaasleven van een bloem zal zijn. We onderzoeken en beschrijven nu concreet het proces van veroudering. Welke deeltjes in het sap van de bloem spelen bijvoorbeeld een rol bij het helemaal opengaan van de lelie? Verder beheert Van de Peppel een deel van de apparatuur op het lab en doet hij voor verschillende projecten literatuuronderzoek