Nieuws - 31 januari 2008

Allochtonen

1818_nieuws.jpg
‘We zijn een, en ik zal de Engelse term gebruiken, we zijn een derde generatie university. Dus universiteit, onderzoeksinstituten én hogeschool onder één paraplu.’ Ik maak een weids armgebaar en ga dan door. ‘Wij worden de eerste universiteit met een dubbele ruggengraat; doorstroming van hbo naar universiteit, maar ook andersom. Dé ideale combinatie tussen professionals en academici.’
Even is het stil. Hoopvol, bijna smekend, kijk ik het studentenhuis in, terwijl mijn handen lichtjes trillen. Voor me wordt in één vloeiende beweging een biertje geopend. ‘Dubbele ruggengraat? Open ruggetje zul je bedoelen.’
Ik geloof dat ik nog niet de flair van de rector magnificus heb; mijn betoog is een beetje mislukt. Misschien had ik bij mijn speech ook niet zo wankel op een krat bier moeten gaan staan. Hoe dan ook, een eigen hogeschool in mijn portefeuille kan ik wel vergeten.
In huis gaan enkele minuten later de gesprekken weer over seks. Blijkbaar toch een interessanter onderwerp dan universiteiten van de derde generatie. Zelfs de naamsbekendheid van VHL laat hier in Velp nog wat te wensen over, ‘Oh, bedoelen ze met VHL ook Larenstein?’ Nee, we zijn nog niet echt geïntegreerd in de WUR-gemeenschap. Wij zijn de allochtonen van de organisatie. Geen wonder dus dat het beter moet bij ons; wie moppert er nu niet op allochtonen.
Laten wij VHL’ers - voordat Geert Wilders zich op ons stort - maar snel een integratieplan op poten zetten. Persoonlijk dacht ik aan een integratiecursus compleet met feestjes, een miss en mister Wageningen UR-verkiezing en het Wageningen volkslied. Een gemeenschappelijk uniform, uiteraard een overall, en een leger dwarse denkers met een nieuwe taal. Samen gaan we overal tegenin. We gaan actievoeren tegen elk onrecht en geen enkele confrontatie uit de weg.
Ik ben trots op Wageningen. Maar doe wel een beetje voorzichtig met ons hbo’ers. Onze dubbele ruggengraat is nog wat teer.