Nieuws - 1 januari 1970

Allochtonen minder geïnteresseerd in natuurgebieden

Allochtonen minder geïnteresseerd in natuurgebieden

Allochtonen minder geïnteresseerd in natuurgebieden

Allochtonen besteden hun vrije tijd op een andere manier dan autochtonen. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders sporten minder, maken minder gebruik van natuurgebieden en bezitten minder racefietsen, mountainbikes, caravans en tenten. De verklaring voor die verschillen werd tot voor kort vooral gezocht in het feit dat de meeste allochtonen weinig geld hebben. Onderzoek van dr Margit Jokövi van het DLO-Staring Centrum toont echter aan dat het vooral ligt aan de culturele achtergrond van allochtonen

Jokövi analyseerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en maakte gebruik van de Rotterdamse Vrijetijdsomnibus. Met het onderzoek wil het Staring Centrum het multicultureel beleid voor Nederland ondersteunen. Nu wonen er al 1,7 miljoen mensen van buitenlandse afkomst in Nederland, in 2010 zullen dat er 2,5 miljoen zijn

Jokövi beaamt dat de conclusie van het onderzoek voor de hand ligt. Merkwaardig genoeg hebben beleidsmensen het toch als een verrassing ervaren. Ze namen aan dat de vrijetijdsbesteding in de eerste plaats wordt bepaald door de portemonnee, en niet door de cultuur. Vervolgonderzoek onder allochtonen van de tweede generatie moet uitwijzen in welke vormen van vrijetijdsbesteding ze wel geïnteresseerd zijn. Uiteindelijk wil je met landschapsarchitecten, planners en ontwerpers de openbare ruimte zo inrichten dat die ook aan de recreatieve eisen van allochtonen voldoet. M.W