Nieuws - 12 februari 2015

Allemaal onder één naam?

tekst:
Albert Sikkema,Koen Guiking

De kenniseenheid Plant besloot om haar DLO-merknamen PRI en PPO op te heffen en zich voortaan als Wageningen UR te presenteren. Moeten andere DLO-merken als Alterra, LEI en Imares ook verdwijnen? Resource deed een rondje langs de kennisvelden.

MI-Yilmaz.jpg

Gulden Yilmaz
Programma-manager Food and Biobased Research
‘We presenteren ons al als Wageningen UR, dat is een hele bekende merknaam, vooral in het buitenland. Daarnaast gebruik ik FBR, Food and Biobased Research, om onze focus duidelijk te maken. Wageningen UR is voor mijn gevoel een sterkere merknaam dan FBR. Punt is wel: veel Nederlanders denken dat Wageningen UR alleen maar een universiteit is. We moeten veel duidelijker maken dat Wageningen UR ook bestaat uit onderzoekscentra en dat die combinatie van U en R uniek is. Deze combinatie is onze kracht en zorgt dat wetenschappelijke doorbraken vertaald worden naar toepassing. We mogen veel duidelijker naar buiten communiceren, met als doel: meer impact en meer business realiseren.’ MI-JJdeHaan03.jpg

Janjo de Haan
Toegepast onderzoeker Wageningen UR (voorheen: onderzoeker bij PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente)
‘Wageningen UR is een goed merk, maar er zijn omstandigheden waarin het beter is een ander merk te gebruiken. Voor veel boeren is Wageningen UR groot, fundamenteel, afstandelijk en ver weg, terwijl PPO iets kan betekenen voor hun bedrijf en – gelet op de proefbedrijven – in de regio actief is. Het bedrijfsleven denkt bij Wageningen UR vaak aan de universiteit, waar alle onderzoek op straat ligt. Aan de andere kant staat Wageningen UR weer goed bekend als het gaat om het uitzoeken van dingen. Dus ik zou graag de keuzemogelijkheid houden – bij de boeren ben ik van PPO, bij de meeste andere klanten van Wageningen UR.’ 


MI-Gotje.jpg

Wouter Gotje
Business developer Imares Wageningen UR
‘Binnen de mariene wereld heeft Imares een naam opgebouwd, dus ik denk dat we moeten vasthouden aan de merknaam Imares. Maar altijd in combinatie met het hoofdmerk Wageningen UR, want het straalt ook op ons af dat we deel uitmaken van de universiteit. Ik kom uit de commerciële business en heb meegemaakt dat AquaSense werd overgenomen door Grontmij. Na vijf jaar was de merknaam AquaSense weg en was de afdeling weggevaagd. Mede daarom denk ik: houd vast aan Imares. Wageningen UR wordt toch vooral geassocieerd met landbouw terwijl Imares een naam heeft opgebouwd in het mariene milieu. Die naam moet je dus niet weggooien.’ MI-Harry Wichers.jpg

Harry Wichers
Onderzoeker Food & Biobased Research
‘Beantwoording van vragen die op ons afkomen vereist vrijwel altijd een multidisciplinaire aanpak. Het belang van multidisciplinair onderzoek wordt wel onderkend en uitge- sproken, maar doordat de organisatie is opgedeeld in beheereenheden laat de samenwerking te wensen over. Ik denk dat de interne samenwerking verbetert wanneer je als één groep, onder één naam naar buiten treedt. Externe mensen zegt de huidige verdeling toch niks. Zelf gebruik ik de naam van mijn onderdeel niet. Toen ik laatst visitekaartjes bestelde, moest ik een organisatieonderdeel ingeven. Daar heb ik Wageningen UR ingevuld.’MI-Theo Vogelzang.jpg

Theo Vogelzang
Onderzoeker LEI
‘Commercieel gezien levert de merknaam LEI ons veel opdrachten op in Den Haag en in de regio. Voor de buitenwereld is Wageningen UR als merknaam te algemeen. Als ik met nieuwe klanten en relaties spreek in het landelijk gebied, waar bijvoorbeeld ook Alterra actief is, dan staat het LEI voor de inbreng van sociaaleconomische kennis en Alterra voor ruimtelijke kennis. Dan zijn die merknamen ankerpunten. Ik betwijfel of mensen die niet goed thuis zijn in de complexe structuur van Wageningen UR ons straks nog weten te vinden zonder deze merknamen. Maar het is best lastig. LEI en Alterra zijn sterk genoeg als submerken van Wageningen UR, maar voor Livestock Research en Imares geldt dat wellicht minder. Soms zitten werkvelden – neem visserij – bij meerdere kenniseenheden. Die zou je wellicht onder één vlag kunnen presenteren.’MI-Sjaak Bakker.jpg

Sjaak Bakker
Manager Wageningen UR Glastuinbouw
‘Ik ben groot voorstander van het hanteren van één merk maar wel altijd met een duidelijk herkenbare toevoeging voor de doelgroep. Want hoe weten ze anders wie ze binnen deze enorme organisatie moeten bellen? Wij gebruiken al acht jaar de sterke combi van het merk Wageningen UR, met de toevoeging Glastuinbouw. Dat staat op al ons promotiemateriaal. Hoewel wij niet officieel een A-merk zijn, heb ik destijds wel toestemming van de raad van bestuur gekregen ons op deze manier te profileren. Als dat nu overboord gaat, ben ik bang dat het tonnen omzet kost, zo niet meer.’MI-Christy_van_Beek.jpg

Christy van Beek
Programmacoördinator Alterra
‘Ik werk veel in Afrika en daar vermoei ik mensen niet met namen als Alterra of CDI. Daar zeg ik altijd dat ik voor Wageningen UR werk; daar heel bekend. Maar ik ben ook programmacoördinator voor Alterra. Namens Alterra benader ik veelal Nederlandse partijen om mee samen te werken. Bij hen is Alterra een bekende naam. Dan helpt die merknaam bij het leggen van contacten. Uiteraard houd ik ook mijn ogen open voor andere onderdelen van Wageningen UR als ik op pad ben voor Alterra.’