Organisatie - 8 november 2007

‘Alleen onderwijsfuncties op landgoed Larenstein’

De ontwikkeling van landgoed Larenstein moet het imago van het groene onderwijs in Velp onderstrepen. Dat staat in het advies over de ontwikkeling van het landgoed van de werkgroep Landgoed Larenstein. Ze raadt studentenhuisvesting op het landgoed af.
De werkgroep heeft het advies onlangs aangeboden aan het college van bestuur. ‘We willen alleen functies op het landgoed die passen bij de kerntaak als opleidingsinstituut’, zegt docent Gunter Schwandt van de werkgroep. Woningen horen daar niet bij, en studentenflats al helemaal niet. Schwandt: ‘Studentenhuisvesting verslindt ruimte. Er is nu al te weinig parkeerruimte.’
In het advies wordt wel gesproken over ‘leer-werklandschappen’ met bedrijven uit de groene sector. Een verzamelgebouw met faciliteiten voor verschillende bedrijven en starters is er bijvoorbeeld wel op zijn plaats. Volgens Schwandt kunnen bedrijfsleven en onderwijs zo beter op elkaar inspelen.
Een ander belangrijk punt in het advies is verbouwing van het hoofdgebouw en het daarop laten aansluiten van de buitenruimtes volgens nieuwe inzichten over ruimtes en leren. ‘Als je van binnen naar buiten denkt en een goed doordacht studielandschap ontwikkelt, levert dat in alle opzichten winst op. Bij andere verbouwde hogescholen zijn de studentenaantallen flink gestegen, wat tot meer inkomsten heeft geleid’, aldus Schwandt.
Van Hall Larenstein en de gemeente Rheden presenteerden begin dit jaar het masterplan voor het landgoed. Woon- en bedrijfsruimten op het terrein zouden de hogeschool meer financiële armslag geven. Maar studenten en medewerkers vreesden aantasting van het karakter van het landgoed. Om hun ideeën over de ontwikkeling van het terrein mee te nemen, is toen de ‘Kwaliteitswerkgroep onderwijs in het landgoed’ opgericht met studenten en medewerkers van de hogeschool.
‘We kunnen ons niet voorstellen dat je landgoed anders dan vanuit een onderwijsvisie ontwikkelt’, besluit Schwandt. Martin Jansen van het college van bestuur laat weten dat hij nog geen inhoudelijk standpunt heeft over het advies.