Nieuws - 1 januari 1970

Alleen kunstmest geen oplossing in Kenia

De productie van kool, maïs en aardappels in Kenia kan hoger met kunstmest. Maar kunstmest is voor de boeren niet hun eerste zorg. Want gebrek aan arbeid beperkt hun productie nog sterker.

In twee gebieden in Kenia, een dicht bij de stad en een ver van de stad, onderzocht Beatrice Salasya waarom boeren weinig kunstmest gebruiken terwijl het gebruik ervan de productie zou kunnen verhogen. Sterker nog, in beide gebieden zijn de kosten van kunstmest lager dan de meeropbrengst die het zou brengen aan hogere oogst.
Probleem in het gebied dicht bij de stad is het gebrek aan arbeid. Mensen kunnen in de stad meer verdienen, of anders gezegd, de oogst in de landbouw levert op de markt te weinig geld op. Dat gebrek aan arbeid beperkt de landbouwproductie meer dan het gebrek aan kunstmest.
In beide gebieden, ook het veraf gelegen gebied, speelt bovendien het gebrek aan de mogelijkheid om geld te lenen. Boeren kunnen vaak niet voldoen aan de voorwaarden die banken stellen als boeren geld willen lenen voor kunstmest. Bovendien willen veel boeren het risico niet nemen dat ze lopen als ze geld lenen voor kunstmest terwijl de oogst nog kan mislukken.
Een oplossing zouden mildere voorwaarden van banken kunnen zijn, zegt Salasya. Ook kleinschalige projecten die boeren microkrediet geven, kunnen een optie zijn. De overheid zou voor betere wegen en betere informatie over de marktprijzen elders moeten zorgen, zodat boeren weten waar ze hun producten het best kunnen slijten. Boeren zelf moeten zich onderling organiseren, zodat ze bijvoorbeeld samen voor transport kunnen zorgen.
Dit alles is geen onmogelijkheid, zegt Salasya. Voor kale, een lokale koolsoort, kunnen boeren een goede prijs krijgen als ze het op tijd op de juiste plaats weten te krijgen. Salasya vertelt dat ze voorbeelden kent waarbij boeren zich organiseerden om dat voor elkaar te krijgen. JT

Beatrice Salasya is op 25 februari gepromoveerd bij prof. Arie Kuyvenhoven, emeritus hoogleraar Ontwikkelingseconomie.