Wetenschap - 1 januari 1970

Alleen bestuurscentrum en LEI blijven klokken

Alleen bestuurscentrum en LEI blijven klokken

Alleen bestuurscentrum en LEI blijven klokken


Medewerkers van Plant Research International hoeven met ingang van 2004
niet meer te klokken. Hiermee verdwijnt een van de laatste bastions van het
klokken binnen Wageningen UR. Alleen de medewerkers op het LEI en het
bestuurscentrum klokken volgend jaar nog.

,,We zijn onder voorwaarden akkoord gegaan met het afschaffen van het
tijdschrijven. Directe aanleiding is de samenwerking binnen de Plant
Sciences Group. Bij PPO en de universiteit was weinig animo voor klokken.
Als onderdeel van de harmonisatie verdwijnt daarom het klokken bij Plant
Research International. Niet iedereen is daar blij mee, maar we hebben wel
bewerkstelligd dat de verworvenheden rond compensatie-uren blijven bestaan.
De mensen moeten die uren nu voortaan zelf bijhouden.’’ Dit zegt dr Kees
Grashoff, secretaris van de ondernemingsraad van de Plant Sciences Group
(voorheen kenniseenheid Plant) en werknemer van de Plant Research
International.
,,Het klokken is indertijd ingevoerd om het wantrouwen tussen werknemers en
management over het aantal gewerkte uren weg te nemen. Nu is er toch meer
sprake van onderling vertrouwen en zijn er voldoende mogelijkheden om de
registratie op een andere manier te doen’’, meent Grashoff. Uit een
rondgang langs de onderdelen van Wageningen UR blijkt dat klokken nog
vrijwel uitsluitend wordt gebruikt voor aanwezigheidsregistratie.
Tijdschrijven is bij de instituten nog wel gemeengoed.
Alleen bij het LEI in Den Haag en het bestuurscentrum in Wageningen wordt
ook volgend jaar ook nog geklokt om de het aantal gewerkte uren te
registreren. Het klokken op het bestuurscentrum werd enkele jaren geleden
in het kader van ‘bedrijfsmatig werken’ ingevoerd door toenmalig directeur
dr Peter Booman. Hij is nu als directeur Management van de Plant Sciences
Group verantwoordelijk voor het afschaffen ervan. | G.v.M.