Nieuws - 9 februari 2017

Alle promovendi mogen dit jaar stemmen

tekst:
Albert Sikkema

De Gemeenschappelijke Vergadering (GV), de medezeggenschapsraad van Wageningen University, heeft haar verkiezingsreglement herzien. Voortaan mogen alle promovendi stemmen, ook als hun promotieplaats extern wordt gefinancierd.

<foto: Shutterstock>

De GV vormt samen met de COR, de medezeggenschapsraad van Wageningen Research, de WUR Council. Volgens het aangepaste verkiezingsreglement van de GV mogen alle promovendi hun stem uitbrengen, uitgezonderd de promovendi die een aanstelling als medewerker hebben. Die medewerkers kunnen namelijk al hun stem uitbrengen voor de medezeggenschapsraad, zegt Guido Camps, promovendus bij Humane voeding. Hij zit namens de promovendi in de GV en WUR Council.

Oproep
Tijdens de laatste verkiezing van twee PhD’ers voor de WUR Council kregen maar 990 van de circa 1900 promovendi een oproep om te gaan stemmen. De extern gefinancierde promovendi kregen geen oproep. Dat leidde tot kritiek. Om de groep externe aio’s bij de volgende verkiezing stemrecht te geven, moest de medezeggenschapsraad haar verkiezingsreglement aanpassen, aldus de critici. Dat deed de raad tijdens haar vergadering op 8 februari. ‘Voor ons was belangrijk dat iedere promovendus een stem krijgt, want de WUR Council is de enige plek waar PhD-studenten formele inspraak hebben op beleid van de universiteit’, aldus Camps.

Verkiesbaar
De extern gefinancierde promovendi mogen niet alleen voortaan stemmen, maar kunnen zich ook verkiesbaar stellen om namens de promovendi in de medezeggenschapsraad van de universiteit te zitten. Maar in de praktijk is dat geen aantrekkelijke optie, want de externe promovendi krijgen de uren voor hun bestuurswerk niet vergoed van de WUR. Alleen promovendi met een arbeidscontract bij WUR kunnen van de universiteit compensatie krijgen voor hun bestuurswerk.