Student - 25 augustus 2015

Alle onderwijs dit studiejaar op campus

tekst:
Albert Sikkema

De universiteit slaagt er in om alle onderwijs dit studiejaar aan te bieden op de campus. Er zijn geen colleges op de Dreijen en de collegetijden hoeven niet te worden verruimd. Voor volgend studiejaar is de situatie nog onduidelijk.

<foto: Guy Ackermans>

Het aanstaande studiejaar, dat volgende week begint, telt ongeveer vijfhonderd studenten meer dan het afgelopen studiejaar. De universiteit kan die groei opvangen door het vertrek van hogeschool Van Hall Larenstein uit Forum, waardoor nieuwe onderwijsruimten beschikbaar komen. Daardoor zijn er voldoende onderwijsruimtes en practicumruimten beschikbaar op de campus voor het BSc- en MSc-onderwijs, aldus Fred Jonker, verantwoordelijk voor het onderwijsrooster bij de universiteit.

Voor volgend studiejaar kijken werkgroepen momenteel naar verschillende scenario’s. Aanvankelijk wilde het universiteitsbestuur de Dreijen opwaarderen tot tweede onderwijscampus, maar bestuurder Tijs Breukink ziet daar om financiële redenen liever vanaf. Werkgroepen beoordelen nu of het onderwijs op de campus efficiënter georganiseerd kan worden of dat de collegetijden op de campus verruimd moeten worden.