Nieuws - 15 juli 2016

‘Alle PhD-studenten mogen voortaan stemmen'

tekst:
Rob Ramaker

De Wageningen PhD-council wil dat alle promovendi voortaan mogen stemmen tijdens de PhD-verkiezingen. In mei kregen slechts circa 930 van de 1930 promovendi een oproep.

Het waren met name internationale promovendi, zogeheten sandwich-, gast- en externe PhDs, die minder vaak een stemoproep ontvingen.

Uiteindelijk accepteert de Wageningen PhD-council (WPC) de uitslag toch. Een herverkiezing zou ten koste gaan van een effectieve vertegenwoordiging in het komend collegejaar, laat voorzitter en promovendus bij Celbiologie en immunologie Marloes van Splunter weten. De kiescommissie maakte gisteren bekend de uitslag te handhaven. Winnaars Tjitske Geertsema en Guido Camps nemen daarom definitief zitting in de WUR-council.

De WPC wil daarom de algemene positie van sandwich-, gast- en externe PhD-studenten binnen Wageningen UR ter discussie stellen
Marloes van Splunter, voorzitter van de Wageningen PhD-council

Volgens Van Splunter is het verkiezingsverloop exemplarisch voor de ondervertegenwoordiging van internationale PhD-studenten. ‘De WPC wil daarom de algemene positie van sandwich-, gast- en externe PhD-studenten binnen Wageningen UR ter discussie stellen.’ Het gaat hierbij met name om internationale medewerkers met vaak zwakkere (rechts)positie dan hun Nederlandse collega’s. Zo verdienen zij doorgaans minder en sluiten verzekeringen minder goed aan op hun behoeftes.  ‘[De WPC]gaat nog meer informatie over hun situatie verzamelen om ze nog beter te vertegenwoordigen.’

Zowel de gekozen kandidaten als Van Splunter willen bovendien een meer inclusieve verkiezing. Volgend jaar zouden de regels moeten toelaten dat alle PhD-studenten kunnen worden kiezen en worden gekozen.