Nieuws - 12 oktober 2015

Algenfabriek vergt nog 5 jaar onderzoek

tekst:
Albert Sikkema

Algae Parc van Wageningen UR heeft de afgelopen 5 jaar fantastisch onderzoek gedaan naar algen en hun toepassing voor voedsel, veevoer, chemicaliën, cosmetica en biodiesel. Nu is het tijd voor fase 2, bleek tijdens de evaluatie op 8 oktober. Maar wie gaat dat betalen?

Algae Parc, de proeffaciliteit voor algenonderzoek van Wageningen UR, heeft 3 miljoen euro gekost. Het maakte de afgelopen 5 jaar deel uit van onderzoeksprojecten ter waarde van 10 miljoen naar de ontwikkeling van algen voor toepassing in voedsel, veevoer en biodiesel. Negentien bedrijven, waaronder DSM, Unilever en BASF, werkten samen aan de verbetering en raffinage van de algen.

Vijf jaar geleden kostte de productie van algen nog 6 euro de kilo, nu is dat gehalveerd, stelde wetenschappelijk directeur Rene Wijffels van Algae Parc. Dat komt door het onderzoek in Wageningen. Het internationale consortium slaagde de kosten te halveren door beter temperatuurbeheer in de algen-reactorbuizen, verhoogde fotosynthese, verhoogde productiviteit van de alg en het aanboren van gratis CO2-bronnen, legde directeur Maria Barbosa van Algae Parc uit. Volgens de gevoeligheidsanalyse kunnen de productiekosten de komende jaren verder omlaag naar minstens 1 euro per kilo.

Daar komen dan de kosten voor de bioraffinage bij. Ook daar heeft het onderzoekscentrum innovatieve stappen gezet. Om de nuttige stofjes uit de alg te krijgen, moet de celwand van de algen worden opengebroken. Onderzoekpartner Dyadic heeft enzymen getest in Algae Parc die de celwand snel afbreken. Een alternatieve aanpak is dat de algen worden ‘gemolken’, waarbij de cel intact blijft. Die aanpak heeft ook procestechnologische voordelen.

Wijffels schetste vier onderzoeksprioriteiten om van de algenteelt een concurrerende economische activiteit te maken. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van hoogwaardige producten op basis van algen. Zo denkt de hoogleraar Bioprocestechnologie aan algen in visvoer. De productie van biodiesel uit algen is voorlopig niet lonend, de meest kansrijke toepassingen liggen in de humane en veevoeding. De ontwikkeling van concurrerende algenproducten vergt nog zo’n vijf a tien jaar, schat Wijffels.

Hij vormt graag weer een consortium met kennisinstellingen en bedrijven dat nog eens vijf jaar algen-R&D gaat uitvoeren op het onderzoekpark. Maar wie nemen het initiatief? Het ministerie van EZ, vijf jaar geleden basisfinancier vanuit het FES-programma, wijst nu naar de topsector Biobased Economy en de EU. En de EU wijst op een onderzoeksprogramma voor nieuwe biobased productieketens in Europa, waarbij de industrie fors moet meebetalen. Niemand zet tot nu toe de eerste stap. Aan Algae Parc de taak om de stakeholders in beweging te krijgen. Ondertussen ligt het onderzoek niet stil. De Wageningse algenonderzoekers zijn betrokken bij drie EU-onderzoeksprogramma’s die de komende paar jaar nog doorlopen.