Nieuws - 1 januari 1970

Algen ruiken watervlooien

Algen ruiken watervlooien

Algen ruiken watervlooien

Eencellige algen kunnen niet vluchten als hun belagers, de watervlooien, aan het grazen slaan. Wel kunnen ze zich enigszins verdedigen door een achtcellige kolonie te vormen. Uit onderzoek van Miquel Lerling op het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) blijkt dat algen de vlooien niet fysiek hoeven te voelen voor een verdedigingsreactie. Ze gaan al achtcellige kolonies vormen wanneer ze de vlooien op afstand ruiken

Lerling, die 12 mei op de Landbouwuniversiteit promoveerde, ontdekte dat in gefiltreerd water waar de watervlo Dafnia in had gezeten, de groenalg Scenedesmus acutus voornamelijk achtcellige kolonies vormt. In water waarin nooit watervlooien hadden gezeten, bleef de algencultuur gedomineerd door eencelligen. Dit wijst erop dat ook algen zich laten leiden door zogeheten infochemicaliƫn of signaalstoffen afkomstig van de belagers. Dat plantaardige organismen hun vijanden kunnen ruiken, is een verschijnsel dat onderzoekers ook hebben waargenomen bij gewassen in het veld

Lerling onderzocht ook het reukvermogen van andere eencelligen. Ongeveer een derde van de soorten Scenedesmus die hij onderzocht, vormde achtcellige kolonies in water waarin watervlooien hadden gezeten. De soorten die niet op zulk water reageerden, hadden vaak stekels, waaruit de onderzoeker afleidt dat zij zich mogelijk op een andere manier verdedigen dan via kolonievorming. Een bepaalde diatomee en een cyanobacterie bleken hun kolonies te vergroten. De cyanobacterie stootte in water waarin watervlooien hadden gezeten ook meer toxines uit

De promovendus heeft niet kunnen constateren dat watervlooien op hun beurt stoffen van de algen signaleren. Wel bleken watervlooien hun concurrenten te ruiken, want ze mijden water waarin deze hadden gezeten. M.H