Science - November 15, 2017

‘Alarming insect study unsound’

Text:
Roelof Kleis

The study in which researchers from Nijmegen conclude that three quarters of the German insects have disappeared is based on flimsy data. This was expressed by Wageningen entomologists.

Entomologist Kees Booij. © Guy Ackermans

In an article on Kennislink, the entomologists Kees Booij and Theodoor Heijerman mop the floor with the study that was published last month in PlosOne. The article was followed by many alarming articles in media in the Netherlands and across the borders. British newspaper The Guardian even wrote of an Armageddon that threatens all life on Earth. The Dutch House of Representatives wants to take measures to better protect insects. 

Nonsense
But Is that story true? Is there really just a quarter of the insects left compared to thirty years ago? Nonsense, say Booij and Heijerman on Kennislink. Both have fundamental points of criticism on the statistical substantiation of the article. ‘PlosOne should never have accepted this in the current form’, says Booij when asked. ‘I do not understand how it is possible. But unfortunately, these things do happen.’

The measurements were only done in a very small part of Germany, and many spots only saw a single or a few measurements over the 27-year period.
Kees Booij

The researchers of Radboud University used a long-term dataset of the Entomologischer Verein Krefeld (Entomological Association of Krefeld) which put insect traps in 63 German nature reserves. According to the researchers, the average daily catch dropped from 9 grams in 1989 to 2 grams in 2016. This is a decline of approximately three quarters. But according to the Wageningen researchers, this is an ungrounded jump to conclusions.

Monitoring
The primary point of criticism that Booij and Heijerman have is about the study itself. ‘This is not a monitoring study, as that would have required the yearly measuring of biomass in a large number of areas across Germany. The measurements were only done in a very small part of Germany, and many spots only saw a single or a few measurements over the 27-year period. This means the setup is fundamentally flawed and unfit to monitor a general trend.’

According to both entomologists, the dataset is unsuitable to perform trend analyses on. The data show significant fluctuations in biomass between the years. According to Booij, this is a known point in insects. The number of insects (biomass) can fluctuate up to a factor of ten in between weeks or years. The researchers are skating on thin ice by trying to deduce a trend from these data.

It is always an equilibrium between reliability and news value.
Kees Booij

The first year of measurements, 1989, was apparently a good year for insects in Germany. But according to Booij, that spike in the data is the results of merely six traps, which, to make matters more interesting still, were all located close to each other in the vicinity of Bonn. ‘Without that spike, not much remains of the diminishing trend.’ He does not understand why the reviewers did not see through that. Or perhaps he does: ‘It is always an equilibrium between reliability and news value.’

Cat
Upon the publication of the article by PlosOne, Booij immediately responded online. Neither the editorial office nor the authors of the article replied to his reaction. He is currently writing a scientifically substantiated response to the article. With his writing on Kennislink, he already throws the first cat among the pigeons.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 25

 • DAvos

  Wat opvallend om te zien hoe emotioneel mensen hier op reageren. Men is het heftig eens met de kritiek op een studie die ze niet hebben gelezen en waarvan ze de methodiek hoogstwaarschijnlijk niet goed kunnen beoordelen. Is dat wellicht omdat de boodschap ze niet bevalt?

  Inmiddels heeft de Universiteit Wageningen de studie uitgebreid tegen het licht gehouden en er een aantal onafhankelijke statistici naar laten kijken. Conclusie: de studie staat als een huis, er valt geen gat in te schieten.

 • Henk Vlug, Insect Consultancy

  Ik ben het eens met Kees Booij. Zelfs alle gepubliceerde studies bij elkaar geven een flinterdun bewijs dat insecten achteruit gaan. In mijn wereld van grasveldinsecten (40 jaar ervaring) heb ik geen achteruitgang waargenomen, eerder een vooruitgang. Het betreft hier 'schadelijke' insecten die onmiddellijk lijken te reageren op uitbreiding van sportvelden en andere fijnere grasoppervlakten en de kwaliteit daarvan. Zeer algemene soorten zoals de weidelangpootmug hebben sterke fluctuaties die een zevenjarige cyclus vertonen. Ga je hun larven (emelten) wegen dan zie je de toename en afname in kilogrammen duidelijk (wegen en meten gedurende ruim 20 jaar op drie maal dezelfde lokaties). Meikevers hebben zelfs een cycliciteit van ongeveer 40 jaar. Als je de biomassa daarvan zou meten (de ondergrondse engerlingen) zou je verbaasd zijn over de afname sinds 1950 en de toename sinds 1995. Sinds het midden van de vorige eeuw zijn de koninginnepages langzamerhand verdwenen in Nederland. De laatste tien jaren nemen ze weer in aantal toe terwijl de populatie van hun voedselplanten gelijk is gebleven. Het zou vele honderden jaren entomologisch populatiedynamisch onderzoek vergen om al deze zaken nauwkeurig te onderzoeken. Daarom kijken we nu vooral naar trends die gebaseerd zijn op kortlopend onderzoek op een beperkt aantal lokaties.Beter zou het zijn om een honderdtal insectensoorten afzonderlijk te bekijken op populatiedynamiek en zo de komende decennia vast te stellen wat er in werkelijkheid gebeurd.

 • Hans Vonk

  Het laatste toppunt wordt nu wel gegeven door Natuurmonumenten in de openingszin van hun aktie Red onze insecten; maai ons land tot bloei!
  Deze luidt:
  Weet u nog wanneer u voor het laatst insecten van uw autoruit hebt moeten boenen? Dat is best lang geleden is het niet?
  Het antwoord is: vandaag nog, na een paar ritten al. En vorig jaar heel vaak toen we nog veel heen en weer naar Friesland reden, vooral ’s avonds terug. Het is me niet opgevallen dat het aantal insecten op de voorruit minder is dan vroeger, en dat kan ook niet.
  Deze “methode” is voltrekt onwetenschappelijk en totaal ongeschikt om de insectenstand te monitoren. Je zult wel begrijpen waarom: het aantal verpletterde insecten is van veel te veel wisselende factoren afhankelijk: rijsnelheid, temperatuur, biotoop waar je doorrijdt, tijd van de dag, tijd van het jaar,etc., etc.

 • Leffert Oldenkamp

  Enige tijd geleden heb ik op WDR 5 een interview gehoord met de hoofdonderzoeker. De verslaggeefster was voortdurend uit op dramatisering van het verhaal. Maar de onderzoeker waarschuwde telkenmale dat dit onderzoek niet geschikt is om er voor de praktijk al grote gevolgen aan te verbinden. Wel is het zaak om het onderzoek uit te breiden. Want het een belangrijk vraagstuk.

 • Tjeerd Blacquière

  Minder vliegende insecten, waarom de hype?

  1. Toch een beetje een rare studie, om een vast aantal – zo veel hadden ze toevallig?- vliegende insectenvallen elk jaar op meestal een andere plek in een ander natuurreservaat weg te zetten, en steeds een heel seizoen alles te oogsten en te wegen. Of mochten ze nooit een volgend jaar terugkomen vanwege schade aan de vegetatie door het steeds weer platlopen bij het insecten vangen?
  2. Volgens oordeel van een onzer hoogleraren een ‘excellente’ studie. Maar waarom dan? Omdat de uitkomst bevestigt wat we altijd al op onze klompen aanvoelden? Of dachten / denken? Als ik student was zocht ik een andere professor om het vak bij te gaan leren....
  3. Het persbericht van de Radboud Universiteit hecht ook meer aan de gekozen boodschap dan aan de (bedenkelijke?) echte uitkomsten van de studie. Het bericht spreekt van een enorm toegenomen sterfte, en van ‘massale sterfte’ (het publiek wordt geacht beelden van een slagveld voor zicht te zien, met duizenden op de rug liggende en rottende kadavers). In werkelijkheid sterven er, mocht de conclusie van de studie juist zijn, alleen maar minder insecten, een afname van de sterfte met 70%. Of zouden individuele insecten in deze rampjaren drie keer sterven?
  4. Stel dat de uitkomst van de studie WAAR is (ik denk dat het best eens een beetje waar zou kunnen zijn): er leven (en sterven) nu drie keer minder vliegende insecten dan 30 jaar geleden (in natuurgebiedjes in delen van Duitsland), wat betekent dat dan? Volgens Hans de Kroon, een van de auteurs, is juist het feit dat de afname in natuurgebiedjes optreedt het meest alarmerende van de studie. Ik beaam dat alarmerende karakter, en mocht ik beroepsnatuurbeschermer zijn zou ik me es ernstig achter de oren krabben: dertig jaar kosten noch moeite gespaard om de natuur te beschermen, blijkt het er niet toe te doen! Het leidt tot niks dan achteruitgang. Weggegooid geld.
  5. Misschien bepalen heel andere factoren en actoren hoeveel vliegende insecten natuurgebiedjes in en uitvliegen (en gevangen worden door insectenvangende entomologen), misschien was de biomassa-rijkdom in de vallen aan het begin wel spill-over uit het landelijke agrarische en stedelijke gebied. Dan slaat de studie zelfs als die goed zou zijn uitgevoerd, helemaal nergens meer op? Wat zou het verloop over 30 jaar zijn geweest voor kruipende insecten?
  6. Stel dat we de studie herhalen, nu een keertje wel een paar decennia op dezelfde plekken metend, en dan gericht op vliegende vogels (die ook MASSAAL achteruitgaan....?). Ik denk dat we een enorme toename zouden zien in gevangen gewicht (ook al zijn het misschien minder soorten), mits de vallen een voldoende grote invliegopening hebben voor ganzen.....Dan moeten we met terugwerkende kracht de situatie van 1985 gaan corrigeren naar 2015.....
  7. Als de studie deels de achteruitgang van boereninsecten zou meten, wat dan? Als boereninsecten in biomassa achteruit zijn gegaan is dat het gevolg van uitgevoerd beleid + gevolgde marktontwikkeling, en als zodanig een door de maatschappij genomen besluit om de situatie te verbeteren: geen bovengrondse mestvaalten meer, geen podstalmest uitrijden, injecteren van mest. Zo min mogelijk land loos gebruiken, dus efficiënt telen. Geen insecten kweken, maar gewas.

 • Kees Booij

  Thanks Jeff for you positive and constructive comments on my action that raises questions about the Plosone publications on insect decline.

  I do understand the friction between scientific correctness and the need to inform politics and public opinion and awareness when it concerns future of our living environment. I'm mot against the involvement of scientists indebates among stakeholder groups either and to support politics with good scientific information.

  You are right that my current critical action against the uncritical acceptance will have much impact in the (eco-)political debate. But I'n quiet principally against using biased science in such a debate. In particular when it is used by colleague scientists or good friends that fight for a better world.
  \
  In stead of spreading wake up calls based on weak data, I would like the ecologists also to look critically towards there own ideas and uncertainties. Ecology is not an easy and straightforward field of science to generate simple answers about teh complex world.

  I hope my action will stimulate ecologists to do better studies on the dynamics of populations and ecosystems in order to unravel the real causes of change and the impacts of our society as a whole, including landuse changes, enviromental stress, climate change. And indeed also of our food production systems and overall consumption.

  Unfortunately also ecology has focused too much on laboratory studies, modeling and DNA-approaches. These approaches are important to gain more insight. But we still do understand very little about dynamics of populations and ecosystems. Large scale and long term field studies are therefor badly needed. But preferably in well designed and robust setup with enough budget and without short term publication pressure.

  In that respect farmers and scientists are in the same societal competition trap. They both want to do a better job but without getting the credits for better quality science and products.

 • kees booij

  En overigens Han Olff, ik waardeer je opmerkingen en opinies in de reactie maar wel wat jammer dat er persoonlijk verdachtmakingen in je stuk verweven worden. Dat laat ik voor jouw rekening.

  Als ecoloog in hart en nieren deel ik je idealisme voor een betere natuur en groenere landbouw. Maar hoop wel dat jij als planten ecoloog en natuurbeheer-specialist naar ervaren entomologen wilt luisteren.

  Je zult nog even geduld moeten hebben voor onze gedegen heranalyse en dieper liggend commentaar. Wij gaan niet over één nacht ijs.

 • Chris Maas Geesteranus

  Wat is dat nu voor niveau waarop Piet van Veghel reageert: pure verdachtmaking zonder enig bewijs, althans voor mij als lezer niet zichtbaar.
  Het zou de redactie van deze nieuwsbrief sieren wanneer ze juist op dit soort zaken alert is en de auteur ervan vraagt of zijn stellingen te onderbouwen of de reactie te verwijderen. Voor je het weet gaat het alleen maar over emotie en dat lijkt me niet de bedoeling van een discussie in een universitair blad.

 • Han Olff

  Als er iets rammelt dat is het wel dit flinterdunne commentaar. De openingszin klopt al niet. Het stukje op Kennislink ('artikel' is een heel groot woord) is niet door Booij geschreven maar door redacteur Arnout Jaspers, die daarin Booij en Heijerman interviewt. Vegen ze in hun commentaren werkelijk "de vloer aan" met de Nijmeegse studie? Heijerman wordt gevraagd of de vliegende insecten inderdaad zo achteruit gaan, en antwoord dat het goed gaat met de loopkevers in zijn potvallen. Zou hij wel weten dat loopkever lopen en vliegen vliegen? Verder concludeert hij dat de heide nog steeds paars is en dat het dus wel mee zal vallen. Kennelijk weet hij niet dat heideplanten tientallen jaren oud kunnen worden, en bovendien een zaadvoorraad maken die wel een eeuw later nog kan kiemen. Vervolgens geeft het Kennislink stukje kritiek op de methode van de Nijmeegse studie, omdat er niet longitudinaal onderzoek gedaan zou zijn op dezelfde locaties. ter vergelijking wordt een Engels onderzoek aangehaald waarin dat wel gebeurt is, een studie die een 40% daling van insectenaantallen laat zien. Vervolgens trekt het Kennislink stukje de conclusie dat deze Engelse studie geen catastrofale daling laat zien. Kennelijk is 40% afname wel prima. Dit is trouwens vergelijkbaar met de 50% afname van verschillende insectengroepen (als vlinders) die in het nationaal Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) wordt gezien gedurende de laatste 25 jaar.
  De auteurs van de Nijmeegse studie geven overigens in hun stuk duidelijk de beperkingen van hun werk aan. Het zou uiteraard beter zijn als die soort data over totale insectenaantallen ook in Nederland van tientallen locaties netjes jaarlijks gemeten waren. Maar ja, de "Wageningse entomologen" waren denk ik met iets anders bezig...
  Het betreft hier een studie opgezet door Duitse vrijwilligers die door de onderzoekers met de grootste statistische voorzorg is geanalyseerd en opgeschreven. De "quick en dirty" analyse die Booij en Heijerman voorstellen suggereren die rammelt juist aan alle kanten. Ik ben benieuwd naar de alternatieve doorwrochte analyse die Booij kennelijk voor ogen heeft.
  Basis van zijn argument lijkt te zijn dat de waargenomen daling vooral komt door de hoge aantallen insecten die er in 1989 waren. In hun verdere toelichting op de Plos One site bij hun artikel laten de Nijmeegese auteurs helaas voor Booij zien dat een trendberekening over de periode 1991-2016 precies dezelfde daling laat zien.
  Wat mij betreft is het zorgwekkend dat Resource het kennelijk de moeite waard vindt aandacht aan te besteden aan het flinterdunne, populistische, alternative-facts-
  achtige verhaaltje op kennislink. Booij beklaagt zich nog even in het interview dat de Nijmeegse auteurs auteurs degelijkheid voor nieuwswaarde hebben ingeruild. Hij lijkt zich echter vooral zich zelf daaraan schuldig te maken. Ik hoop dat hij zijn "one minute of fame" nu gehad heeft, en ervan genoten heeft. Ik niet.

  • Kees Booij

   Mooie reactie van Han Olff die tekenend is voor hoe onwelgevallig onze kritiek op het tendentieuze PlosOne stuk is. Noch Theodoor Heijerman noch ikzelf beweren dat er geen veranderingen in de insectenstand zou kunnen zijn of dat er niks aan de hand is met de insecten in Nederland. Alleen de data van de studie zijn erg wankel om zo'n analyse op los te laten en een conclusie te trekken dat er 75% vliegende insectenbiomassa zou zijn verdwenen in hun onderzoeksgebied (laat staan in Duitsland, wat de media er dan van maken). Helaas zijn het vooral niet-entomologen die onze kritiek niet in een fatsoenlijk discussie willen aangaan. Beetje flauw om te zeggen Han, maar heel veel loopkevers kunnen vliegen maar dat terzijde.

  • kees booij

   En overigens Han Olff, ik waardeer je opmerkingen en opinies in de reactie maar wel wat jammer dat er persoonlijk verdachtmakingen in je stuk verweven worden. dat laat ik voor jou rekening.

   Als ecoloog in hart en nieren deel ik je idealisme voor een betere natuur en groenere landbouw. Maar hoop wel dat jij als planten ecoloog en natuurbeheer-specialist naar ervaren entomologen wilt luisteren.

   Je zult nog even geduld moeten hebben voor onze gedegen heranalyse en dieper liggend commentaar. Wij gaan niet over één nacht ijs.

  • kees booij

   Mooie reactie van Han Olff die tekenend is voor hoe onwelgevallig onze kritiek op het tendentieuze PlosOne stuk is. Noch Theodoor Heijerman noch ikzelf beweren dat er geen veranderingen in de insectenstand zou kunnen zijn of dat er niks aan de hand is met de insecten in Nederland. Alleen de data van de studie zijn te wankel om een trensanalyse op los te laten en een conclusie te trekken dat er 75% vliegende insectenbiomassa zou zijn verdwenen in hun onderzoeksgebied (laat staan in Duitsland, wat de media er dan van maken). Helaas zijn het vooral niet-entomologen die onze kritiek niet in een fatsoenlijk discussie willen aangaan. Beetje flauw om te zeggen Han, maar heel veel loopkevers kunnen vliegen maar dat terzijde.

 • Patrick Jansen

  Inmiddels hebben de collega's van Radboud op de site van PLoS ONE, daar waar het thuishoort, een nadere toelichting gegeven. Lees het. http://journals.plos.org/plosone/article/comment?id=10.1371/annotation/50f95392-7b52-4d84-b08c-f94c65745bdd


Re:act