Nieuws - 29 juni 2017

Akkoord verlengd lesrooster nabij

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur heeft bijna overeenstemming met de medezeggenschapsraden over invoering van het extended daytime schedule in september 2018.

Foto: Guy Ackermans

De Student Council stemde twee weken geleden tegen, omdat ze twee lange lunchpauzes per week wil voor alle studenten in de komende drie jaar. In reactie daarop garandeert het bestuur nu de komende twee jaar twee lange lunchpauzes per week en ‘zoveel mogelijk’ lange pauzes in het derde jaar. Het bestuur wil niet toezeggen dat alle ‘schemercolleges’ in het elfde en twaalfde uur worden opgenomen, zoals de studentenraad ook verlangt.

De Student Staff Council stemde twee weken geleden wel in met het nieuwe rooster. Deze raad wil alleen nog de toezegging dat het ondersteunend personeel geen gebroken diensten krijgt. Die toezegging doet het bestuur niet, omdat gebroken diensten niet in strijd zijn met de cao. Met andere voorwaarden van de medezeggenschapsraden had het bestuur al ingestemd. Daarom ziet het ernaar uit dat beide raden deze week gaan instemmen.